Fosfori tähtsus rapsikasvatuses

Fosfor mängib olulist rolli energia laialikandumisel taimes ning on seetõttu taimede kiirel kasvuperioodil elulise tähtsusega. Varases kasvufaasis stimuleerib fosfor juurestiku arengut, mis omakorda parandab teiste toitainete omastamist. See on ka oluline nukleotiidide, nukleiinhapete ning fosfolipiidide koostisosa, aitab säilitada raku struktuuri ning stimuleerib juurte kasvu, varast õitsemist ja küpsemist.

Enamikes muldades on piisavalt fosforit, et rahuldada taimede vajadus varases kasvufaasis. Fosforit vajatakse kasvuperioodil hiljem varase õitsemise ajal, samuti mängib see tähtsat rolli energia talletamises ning laialikandmises. Seetõttu on seemnete õlisisalduse tõstmiseks vaja tagada rapsile piisaval hulgal fosforit.

Rapsiseemnete kvaliteedi määrab eelkõige sort ehk geneetiline baas. Fosforil on seemnete õlisisaldusele enamasti väike mõju ning vaid üksikud katsed on fosfori taolist mõju tõestanud. Siiski on potikatsed näidanud, et fosforipuuduse puhul langeb nii seemnete õlisisaldus kui ka saagikus.

Raps omastab fosforit mullast põhiliselt kevadel, varsumisest kuni õitsemise alguseni. Siiski on aeg, mil fosforipuudus võib põhjustada pöördumatut kahju, just rapsi kasvuperioodi alguses, talirapsi puhul sügisel, mil fosfor on korraliku juurestiku arenguks äärmiselt tähtis. Koristamise ajaks on 60-80% taimedes leiduvast fosforist koondunud seemnetesse.

Võrreldes teraviljade ja heintaimedega iseloomustab rapsi suur fosforivajadus. See võib olla tingitud suuremast fosforisisaldusest rapsitaimede kudedes (võrreldes nisuga on rapsis kuni 30% enam fosforit). Fosforipuuduses taimed jäävad kängu, juurestik on halvasti arenenud, varred jäävad peenikeseks. Kuna fosfor on taimes liikuv, ilmnevad esimesed puuduse tunnused vanematel taime osadel – lehed ja varred muutuvad punakaks-lillakaks.

Happelised, leeliselised ja rasked savimullad hoiavad fosforit kinni ning muudavad selle taimedele raskesti omastatavaks. Fosfor on mullas väga väheliikuv ning kultuur saab seda kätte vaid siis, kui see asub juurtele piisavalt ligidal – 1-2 mm kaugusel (vt joonist).

Toiteelementide mõju rapsile ning puudushaigused

Igal taimetoiteelemendil on nisu väetamisel oluline mõju. Vali altpoolt toiteelement ning saad rohkem teada selle mõju ning vastava puudushaiguse kohta.

Millised omadused rapsi iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot rapsi, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.