Turu nõuded rapsisaagile

Rapsil on kaks peamist turgu. Esimene ja kõige suurem on õlitööstus, mille toodang mõeldud inimestele tarbimiseks. Selle tööstuse jääkproduktiks on rapsikook – kõrge proteiinisisaldusega loomasööt, mis konkureerib sojaga. Rapsikooki kasutatakse peamiselt veisesöödana, kuid antakse ka kanadele ja sigadele. Rapsikoogi glükosinolaadisisaldus peab olema madal, sest muidu on veiste ja sigade ainevahetus häiritud. Rapsi kasvatatakse ka vahekultuurina haljasväetiseks ning silotaimena.


Komponent
Sisaldus (g/kg kuivaines)
Raps Sojauba
Orgaaniline aine 923 933
Toorproteiin 399 510
Toorrasv 25 15
Toorkiud 131 67
Tuhk 77 67

 Allikas: DLG-Futterwerttabelle, 1997 Orloviuses (avaldamisaasta täpsustamata); IPI Bulletin No. 16


Teise rapsi turu moodustavad tööstused, kelle toodanguks biokütus ja määrdeained, samuti on raps keemiatööstuse taastuvtooraineks. Nendes valdkondades võib rapsiõli olla kõrge eruukhappesisaldusega. Euroopa biodiislitööstuses on raps eelistatud tooraine, moodustades ligi 80% tööstuse kõigist toorainetest. Rapsiõli on madalama geelistumistemperatuuriga kui teised taimsed õlid ning võrreldes näiteks sojaoaga saab rapsi puhul 1 hektari saagi kohta rohkem biokütust toota.

Millised omadused rapsi iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot rapsi, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.