Agronoomilised põhitõed

Rapsi kasvatatakse ulatuslikult jahedamates piirkondades, peamiselt Kanadas, Hiinas ja Euroopas. See ühe/kaheaastane rohttaim kuulub ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda. Olenevalt sordist jääb taimede kõrgus vahemikku 50-180 cm, juurestik on 90-190 cm, loomise ajal keskmiselt 140 cm sügav. Juurestik ei arene liigniiskes, liiga kuivas või tihenenud mullas. Kuna umbrohud konkureerivad niiskusele ja toitainetele, tuleks neid tõrjuda. Ka liiga kõrge mulla soolsus ja liiga jahedad mullad mõjuvad negatiivselt.

Kultuuri korralikuks arenguks on parimad hea äravooluga, keskmise lõimisega mullad. Taim on kohandunud mulla soolsusega ning pinnase madala pH-ga 5,5-7,5.

Raps kasvab meeleldi suhteliselt jahedas kliimas, temperatuuril minimaalselt umbes 0°C. +5°C juures hakkavad rapsi seemned idanema, taimed tärkama. Optimaalne temperatuur idanemiseks ja tärkamiseks on +10°C. Tõusmed on on suhteliselt hästi külma taluvad, jäädes ellu kuni -4°C juures. Sobivaim teperatuur taimede arenguks on vahemikus +12°C kuni +30°C. Optimaalne temperatuur rapsi kasvuks ja arenguks on + 21°C.

Talirapsi kasvufaasid

Vegetatiivne kasvuperiood (VGS) Generatiivne kasvuperiood (GGS)
Idanemine Tärkamine Lehtede
areng
Varsumine Õiepungade
moodustumine
Õitsemine Kõtrade
moodustumine
Valmimine
BBCH
00-09
BBCH
10-19 
BBCH
20-27
BBCH
30-39
BBCH
40-59
BBCH
60-69
BBCH
70-79 
BBCH
80-89 
August August September Märts/apr. Aprill Mai Mai/juuni Juuni-juuli

 

Raps vajab kogu kasvuhooaja jooksul vett umbes 400-500 mm. Kui sademeid on alla 200 mm, võib tulemuseks olla saagikuse langus alla 1 t/ha. Saagitaset mõjtab enim veepuudus õitsemise ning seemnete arenemise ajal.

Raps on tundlik erinevate kahjurite ja haiguste osas, seetõttu tuleb selle kasvatamisel järgida viljavaheldust, et vähendada kahjuritest ja haigustest tulenevat kahju. Liiga sage rapsi kasvatamine samal põllul suurendab haigustesse nakatumist.

Millised omadused rapsi iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot rapsi, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.