Rapsi toitainete vajadus

Sarnaselt enamikele teistele kõrgematele taimedele on ka rapsi väetamisel olulised 13 mineraalset toiteelementi: lämmastik (N) , fosfor (P) , kaalium (K), kaltsium (Ca) , magneesium (Mg) , väävel (S) , boor (B), molübdeen (Mo), mangaan (Mn) , vask (Cu) , tsink (Zn) , raud (Fe) ja kloor (Cl).

Lämmastik

Raps on suure lämmastikuvajadusega taim, kuid annab enam kui poole tarbitud lämmastikust põhuga mulda tagasi. Lämmastik on hea saagi alus, kuid liigne lämmastikväetamine vähendab rapsiseemnete õlissisaldust. Seetõttu on optimaalne lämmastikväetamine rapsi puhul väga oluline ja seda on palju uuritud.

Fosfor

Olles suure fosforivajadusega kultuur, vajab raps 3,5 t/ha saagi moodustamiseks 90 kg P205. Üle kogu maailma on fosfor üheks põhiliseks saaki piiravaks teguriks. Euroopa paistab siiski olevat hakanud selle toiteelemendi tähtsust mõistma.

Kaalium

Kaaliumi vajab raps kõige enam talve lõpust kuni õitsemiseni, seda kuni 400 kg/ha. Kaalium on toitaine, mida raps võib ühes päevas kõige enam mullast omastada, seda isegi rohkem kui 15 kg/ha päevas. Kuigi ligi 90% tarbitud kaaliumist antakse rapsi koristusjääkidega mulda tagasi, peab vajalik kogus kaaliumi kasvuhooajal rapsitaimedele kättesaadav olema.

Magneesium

Kuigi õliraps omastab mullast magneesiumi märkimisväärses koguses (80 kg/ha), on see taimetoitaine sageli tähelepanuta jäetud. Selle põhjuseks võib olla tõsiasi, et taimede magneesiumivajaduse rahuldavad lubi- või väävelväetises lisaainena kasutatavad kaltsium-magneesiumi ühendid. Magneesium toimib taimetoitumise tasakaalustajana.

Väävel

Väävel on hea näide “sekundaarsest” toiteelemendist, mis on rapsi toitumise seisukohast aga üks „baastähtsusega“ toitaine. Väävlil on fundamentaalne roll valkude eelkäijaks olevate aminohapete moodustumisel, seetõttu mõjuvad väävel ja lämmastik lahutamatult koos. Väävlit vajab raps kogu kasvuperioodi jooksul, suurim väävli vajadus on kevadel, mil seda omastatakse peamiselt koos lämmastikuga, mistõttu tuleb neid toiteelemente anda koos. Liigne väävel reageerib mullas molübdeeniga ja seetõttu võib liigne väävliga väetamine põhjustada molübdeenipuudust.

Boor

Boor on rapsile kõige olulisem mikroelement. Selle puudust esineb kõige sagedamini karbonaatsetel muldadel ja ajal, mil taimedes toimub kiire rakkude moodustumine ja jagunemine (aktiivne kasvuperiood). Booripuudus põhjustab olulist saagi ja selle kvaliteedi langust, seetõttu on rapsitaimede seisundi jälgimine pinnase- või leheanalüüsi abil alati soovitatav.

Molübdeen

Molübdeeni omastab raps pinnasest umbes 15-30 g/ha. Olles seotud lämmastiku assimilatsiooniga, on molübdeen olulise tähtsusega mikroelement kõikide ristõieliste puhul. Molübdeeni puudust esineb sagedamini happeliste muldadega põldudel, ka liigne vääveliga väetamine võib molübdeenipuudust põhjustada.

Mangaan, vask ja tsink

Nende elementide puudust esineb harva ning vase ja tsingi puudus ei ole rapsi puhul suurt tähelepanu vajavad. Mangaani olemasolu vajab aga kindlustamist, kuna raps omastab seda mullast märkimisväärses koguses.

Millised omadused rapsi iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot rapsi, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.