Fakte Rapsist

Raps on kasumlik kultuur, mille tähtsus kasvab ning mis võtab enda alla üha suurema kasvupinna. See on hea kultuur viljavaheldusse ning sobib kasvatamiseks vähemviljakatel muldadel, samuti pärast eelvilju nagu talinisu, mille puhul külviaeg on hilisem.

 Rapsi saagikus on tõusuteel, olles kuni 6 t/ha. Tänu sügavale juurestikule ning pärast saaki põllule jäävale kuivainele jäävad rapsist pärast koristust põllule kõrge lämmastikusisaldusega koristusjäägid.

Millised omadused rapsi iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot rapsi, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.