Puudust süvendab

 • Happelised mullad (madal pH)
 • Liivased või kerged mullad (leostumine)
 • Põuatingimused
 • Suur sademete hulk (leostumine) või tugev kastmine
 • Rasked savimullad (illiit)
 • Väheste kaaliumivarudega mullad
 • Magneesiumirikkad mullad

Kaalium on oluline

 • Taimed arenevad paremini
 • Suurem stressitaluvus (nt
 • põud, külm ilm jne
 • )
 • Suurem vastupanu haigustele
 • Suurem saak