Õige väetise valik on üks osa efektiivsuse tõstmisest. Kuid piisav ja tasakaalustatud väetiste kasutamine - ei rohkem ega vähem kui vaja - on samuti oluline. 

Yara NS lämmastikupõhised lahendused on osa pidevalt toimuvast efektiivistamise protsessist, mis saab alguse ammu ennem väetiste laotamist ja mille hüved kestavad pikalt pärast hooaega kui saak on juba koristatud. 

Kirjeldame nüüd, kuidas Yara NS lämmastikupõhised lahendused aitavad sul majandada efektiivsemalt enne väetamist, väetamise ajal ning pärast väetamist:

Enne väetamist: täpne mõõtmine õige normi määramiseks

Kui sa ei tea reaalajas, palju taimed parasjagu toitaineid vajavad, on väga lihtne anda neile vale kogus väetist. Liiga väikese normiga väetades võib tekkida mulla vaesumine ja saagi kvaliteet jääb madalaks. Üledoseerimise puhul ei kulu ainuüksi liiga palju eurosid, vaid üleliigne lämmastik jääb mulda, mis omakorda omab negatiivset mõju keskkonnale. 

Täppismõõtmised on tehtud lihtsamaks paljude digitaalsete tööriistade abil. Yaral on pakkuda selleks puhuks näiteks N-Tester, mis aitab mõõta ja hinnata läbi taimelehtede lämmastikuvajadust otse põllul viibides. Need teadmised aitavad sul saavutada väetamise kvaliteedi ja optimaalse saagikuse.

Väetamise ajal: täpne ja ühtlane külv

Täpne külviühtlikkus on samuti üheks võtmeelemendiks maksimaalse efektiivsuse saavutamisel. Tänu ühtlasele ja tugevale graanulile, tagavad Yara NS väetised paindliku ja täpse laotusühtlikkuse. Oluliseks saab see heitlike ilmastikuolude puhul, mida meil Eestis jätkub, kui isegi väiksem tuulepuhang võib põhjustada külviühtlikkuse probleeme, seda just eriti tavalist ammooniumnitraati või karbamiidi kasutades. 

Et väetamise efektiivsust parandada, on Yara tööriistakohvris olemas vahendid, mille abil mõõta juba väetamise ajal lämmastiku vajadust põllu erinevatel osadel ning vastavalt saadud infole automaatselt reguleerida külvinormi reaalajas. Yara N-Sensor on traktori katusele paigaldatav optiline seade, mis mõõdab lehtedelt tagasipeegelduva valguse omadusi, määrab kindlaks taimede tegeliku lämmastikuvajaduse ning reguleerib sellele vastavalt ja vahetult töö käigus väetisekülviku väetusnormi.

Protein, yield and nitrogen improvements

Pärast väetamist: kõrgem saak tänu paremale omastamisele ja väiksem jääknitraatide sisaldus

Taimed armastavad lämmastikku, eriti nitraatlämmastikku. ♥ Nad omastavad seda kiiresti ja lihtsa vaevaga. Tänu sellele kasvavad terved, tugevad ja kõrge kvaliteediga taimed, mis sisaldavad rohkem toitaineid.

Mitmed läbiviidud põldkatsed, kus on kasutatud sama normiga erinevaid lämmastikväetiseid, näitavad, et Yara NS väetised aitavad saavutada kuni 9% saagilisa. 

Toitainete kiire omastamine, jaotatud väetamine ja õiged otsused lämmastiku koguse osas, annavad sulle suurema kontrolli lämmastiku jääkide üle, mis peale taimede jaoks vajaliku koguse tarbimist mulda jäävad. Üleliigne lämmastik mullas pärast saagikoristust liigub sügavamatesse mullakihtidesse ning võib sealt leostuda põhjavette. 

Yara NS väetised omavad madalat mõju mulla hapestumisele - seeläbi väheneb aja- ja rahakulu põllumulla lupjamisele, parandamaks väetiste kasutamise tagajärgi.

Lime demand

 


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused