Tasakaalustatud taimede toitumine suurendab vee kasutamise efektiivsust - täites kiirelt kasvava lehemassiga palja pinnase, väheneb aurustumine mulla pinnalt. Piisav lämmastiku kättesaadavus tagab, et taimed kasutavad kogu olemasoleva vee kasvamiseks ja maksimaalse saagi tootmiseks. 

Võiks arvata, et intensiivne põllumajandus tarbib rohkem vett ja väheste sisenditega taimekasvatus vähem. Tegelikult on just vastupidi - veenõudlus toodetud saagiühiku kohta väheneb. 

Veevarud varieeruvad aastast-aastasse, kuid Yara töötab selle nimel, et hästi läbi mõeldud ja kvaliteetsed lahendused tagaksid sulle optimaalse saagikuse igal aastal. 

Decrease water use by 40%

 

Parim valik kuivadele muldadele

Põuatingimused võivad põhjustada taimedele stressi. Mitte ainult taimedele, ka sulle. Piisava nitraatlämmastiku sisaldusega väetis tagab väiksemad kaod, suurema liikuvuse mullas, parema juurestiku kasvu ja efektiivsema vee tarbimise ka kuivades oludes. 

Water use efficiency 

  

Ootad vihma? Toitainete omastamine põuastes tingimustes on parem, kui kasutada nitraat- ja ammooniumlämmastiku kombinatsiooni.

Effect of N form and water supply on wheat yieldEffect of N form and water supply

 

Täppisviljeluse töövahendid veemajanduseks

Piirkondades, kus kasutatakse niisutussüsteeme, omab N-Sensori ja muude mõõtevahendite olemasolu suurt tähtsust ja säästab raha. Yaral on ulatuslik uurimis- ja arendusprogramm, mille eesmärgiks on arendada lahendusi, et taimed saaksid hakkama põuast tingitud stressitingimustes. Meie tehnoloogiad koguvad andmeid reaalajas, et tootja saaks optimeerida niisutuse efektiivsust. 

Uurimused on näidanud, et niisutussüsteemide kasutamisel on võimalik saavutada maksimaalne vee kasutamise efektiivsus. Yara on omalt poolt välja töötanud soovitused kultuuridele ja piirkondadele, kus vee ja toitainete efektiivne kasutamine on erilise tähelepanu all. 


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused