Põllumajandusega tegelemine on eluviis. Ja kindlasti on see tegevusala kõike muud kui etteaimatav. Sa tead liigagi hästi, et ilm on heitlik, turunõudlus kõigub ja tootmiskulud muutuvad.

Sellepärast on oluline, et sinu ettevõte oleks vastupidav turu muutustele, et sa saaksid oma toodangu eest võimalikult õiglast hinda ning suudaksid pikas perspektiivis kasumlikult majandada. Teisisõnu tähendab kasumliku ettevõtte juhtimine seda, et iga kulutatud euro annab tagasi maksimaalse tulu. Me kõik mõistame, et see tulemus ei tule ühekordse otsuse või tegevuse baasilt, vaid on pikaajalise investeeringu ja töö tulemus.

Inimesed Yaras töötavad käsikäes põllumajandustootjatega välja üha uusi lahendusi, mille eesmärgiks on iga hooajaga muuta sinu ettevõte kasumlikumaks.

Nimetame siin ära 3 viisi, kuidas lämmastikupõhised lahendused aitavad sinu tootmise kasumlikkust suurendada.

1. Maksimaalse saagi kasvatamine

On loogiline, et oma sissetuleku suurendamiseks peaks tootma suuremas koguses kvaliteetset saaki. NS lämmastikupõhised lahendused aitavad saavutada suuremat saagikust ja seeläbi ka paremat numbrit joone all. Kui minna ammooniumnitraadipõhiselt väetamiselt üle NS lämmastikul baseeruvatele toodetele, võib saagikus tänu taimede paremale lämmastiku omastamisele suureneda isegi kuni 9%, kusjuures väetisenormi siinjuures tõstmata.

Switching to nitrate-based products can give up to 9% more yield

 

2. Kvaliteetse saagi eest võimalikult kõrge hind

NS lämmastikupõhised väetised aitavad kasvatada tugevamad ja ilmastikule vastupidavamad taimed. Kui lämmastikuga varustatus on taimedes optimaalsel tasemel, võivad nad ühe tonni saagi moodustamiseks kasutada kuni 40% vähem vett. 

Teravilja hind määratletakse enamasti selle proteiinisisaldusega, mis on jällegi sõltuv taime lämmastikusisaldusest. Kui sa tagad oma taimedele neile vajaliku lämmastiku õigel ajal ja õiges vormis ehk oled loonud enda poolt kõik eeldused parimaks toitainete omastamiseks, on suurem tõenäosus, et valgusisaldus saagis kasvab ning saad selle müüa kõrgema hinnaga.
 

 

3. Ajakohase ja täpse info omamine

Väetamise võtmeelemendiks on anda taimedele täpselt nii palju ja just neid toitaineid, mida neil parasjagu vaja on, et saavutada maksimaalne saak. Tänu võimalikult täpsele väetamisele on sinu poolt väetistesse tehtud investeeringute tasuvus maksimaalne. Yara digitaalsed tehnoloogiad käivad käsikäes meie lämmastikupõhiste lahendustega. Neid koos kasutades suureneb sinu tootlus ühe lämmastikväetise kilogrammi kohta. Yara tehnoloogiad nagu YaraIrix, N-tester, N-sensor, Megalab jne, vähendavad oletustel põhinevat infot, selle asemel on sinu peopesal võimalikult täpsed mõõtmistulemused kogu hooaja vältel, mille abil saad langetada kõige õigemad otsused, et saavutada 1. punktis kirjeldatud maksimaalne saak. 

 


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused