Yara arvukad põldkatsed on näidanud, et ammoonium- ja nitraatlämmastikku sisaldavad lämmastik- ja NPK väetised on läbi aastate andnud suuremat ja kvaliteetsemat saaki, võrreldes näiteks karbamiidi või ainult ammooniumlämmastikku sisaldavate toodetega.

Kombineerides omavahel kõrge kvaliteediga lämmastikväetised, tasakaalustatud taimede toitumise ja uusimad täppisviljeluse tehnoloogiad, saad parima lahenduse, mille abil suurendada oma kultuuride saagikust, tegemata järeleandmisi kvaliteedis. 

Kuidas saab NS lämmastikupõhine lahendus sinu kultuuride saagikust parandada?

Suurem saagikus ja suurem sissetulek

  • Samade lämmastiku kulunormide juures, on nitraatlämmastikku sisaldavad väetised tõestanud paremat omastamist taimede poolt ja seeläbi suuremat saagikust, kui ainult ammooniumlämmastiku- või karbamiidipõhiste väetiste puhul.
  • Kõrgem lämmastikusisaldus saagis tänu optimeeritud kogustele hooaja vältel.
  • Vajaduspõhine väetamine läbi täpismõõtmiste, kasutades Yara tehnoloogiaid.

Parem kvaliteet maksimaalse lisaväärtuse saamiseks

  • Parem kvaliteet. Proteiin on kvaliteedi võtmeteguriks ja lämmastik omakorda valkude sünteesi otsustava tähtsusega faktoriks.
  • Kõrgema müügihinnaga saak. Yara väetised ja tehnoloogilised lahendused aitavad tõsta saagi proteiinisisaldust ning seeläbi suurendada selle väärtust. 
  • Teadvusta oma taimede väävlivajadust. Sihipärase lämmastikku ja väävlit sisaldava väetamisprogrammi kasutamine suurendab märkimisväärselt nii saaki kui selle kvaliteeti.

Kindel tootlikkus ja stabiilne saak

  • Väldi vigade ja kadude tekkimist väetise laotamisel. Isegi kergemad tuulehood võivad ebakvaliteetse toote puhul põhjustada märkimisväärselt ebaühtlasemat laotamist.
  • Kasuta saadaolevat vett tõhusamalt. Optimeeritud väetamise korral kasutavad taimed ühe tonni moodustamiseks vähem vett. 
  • Lamandumise riski vähendamiseks kasuta vajaduspõhist väetamist N-Sensori abil ja õigeid kasvuregulaatoreid.

Reduce lodging by 90%Reduce lodging by 90%


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused