Muutlik ilm, põllukultuuride ja sisendite hinnad, kahjurid ja haigused - need on mõned paljudest riskidest, mis tootjatele unetuid öid põhjustavad.

Tänasel päeval mõjutavad meid need riskid globaalsel tasandil: hindade kõikumine, ressursside kättesaadavus, geopoliitika ja võib-olla kõige tähtsam neist - kliimamuutused.

Tuginedes meie teadmistele ja kogemustele ning tehes koostööd põllumajandustootjate ning teiste sektori inimestega, oleme seadnud tähtsuse järjekorda viis riski. Just nende riskide minimeerimiseks ja põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse suurendamiseks olemegi välja töötanud lämmastikupõhised väetamislahendused.

Viis suurt riski:


Üks näide sellest, kuidas Yara lämmastikupõhised lahendused aitavad neid riske vähendada

Nitraatlämmastikuga väetised võimaldavad paremat saagikust, võrreldes ainult ammoonium- või karbamiidväetistega. Kombineerides Yara Bela NS tooted meie tehnoloogiliste lahendustega, võid saavutada kõrgema proteiinisisalduse ja suurema saagi, mis omakorda tähendab suuremat kasumit. 

Me teame, et lämmastikuvajadus võib varieeruda isegi ühe põllu lõikes. Samuti teame, et kasutada igal aastal ühte ja sama lämmastiku kogust, pole mõistlik ei kulude, saagi ega kvaliteedi seisukohalt. Üheks abivahendiks on lihtne mobiilirakendus YaraIrix - äpp, mis muudab sinu nutitelefoni "lämmastikuanduriks" ja aitab seeläbi hinnata taimede kasvu algfaasis vajaminevat lämmastiku kogust. Rakendus pakub loetud sekundite jooksul välja vajaliku lämmastiku kulunormi, mis on täpne ja vastab konkreetse põllukultuuri vajadustele. Nii on võimalik toetuda ka millelegi muule kui ainult oma silmavaatele. 

Mitmed põldkatsed, mis on läbi viidud koostöös Yara ja meie heade partneritega, on näidanud, et läbi N-Testri ja N-Sensori kasutamise on paranenud kultuuride proteiinisisaldus ja saagikus, võrreldes tavaliste "kõhutunde" põhjal tehtud lämmastikuprogrammidega. 

Remove the guessworkRemove the guesswork


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused