Kuidas sa saad ohutult panustada pidevalt kasvava elanikkonna toitmisesse ja samal ajal meie planeedi eest hoolitsemisse?

On võimalik teha mõlemat, ausalt. Meie NS väetised toodavad vähem kasvuhoonegaase ja eraldavad vähem ammoniaagijääke võrreldes alternatiivsete lahendustega. Yara NS lämmastikupõhiste väetiste eelised on lihtsad: puhtam õhk, tervem muld ja puhtam vesi. 

Vähem heitgaase, puhtam õhk

Kuigi väetised annavad vaid väikese panuse kogu põllumajandusest tekkivale ammoniaagijäägile, on see hõlpsamalt kontrollitav. Kuid miks üldse on ammoniaagist tingitud heitgaasid luubi all? Ammoniaagil on negatiivne mõju õhu kvaliteedile ja inimese tervisele. Hinnanguliselt 6 miljardit eurot aastas kulub ainuüksi Euroopas ravikuludele, mis on tingitud ammoniaagijääkidest tulenevatest hingamisteede haigustest.

Yara on pühendunud põllumajanduse süsinikujalajälje vähendamisele. Me töötame välja lahendusi, et anda oma panus õhukvaliteedi parandamisele.

Viimase 6 aastaga oleme suutnud lämmastikväetiste tootmisel Norras vähendada N2O (tugev kasvuhoonegaas dilämmastikoksiid ehk naerugaas) heitkoguseid 85% võrra. Meie eesmärk on aastaks 2050 olla süsinikneutraalsed.

Võrreldes näiteks karbamiidiga, võivad meie NS väetised vabastada 18% vähem kasvuhoonegaase ühe tonni teraviljasaagi kohta. 

Nitrate-based fertilizers compared to urea


Tervem muld ja puhtam vesi

Kuna lämmastikuga varustatus võib põldude lõikes suuresti varieeruda, on väga oluline anda väetistega toitaineid täpselt nii palju, kui taim oma kasvuks vajab. Kui anda liiga vähe, kannatavad taimed, kui anda liiga palju, suureneb põhjavee reostumise risk nitraatide leostumise tõttu. Töötame selle eesmärgi nimel, et kõiki Yara lahendusi ja agronoomilisi teadmisi kombineerides väheneks keskkonna reostamise oht, kuid säiliks optimaalne saak.

Lisandväärtusena on Yara NS väetistel väiksem mulda hapestav toime, säilitades nii mulla tervislikuma mikrofloora jaoks vajaliku pH taseme.

Kui sa oled kunagi mõelnud, kas sa annad omalt poolt piisava panuse aeglustamaks globaalset kliimasoojenemist, parandamaks õhukvaliteeti ja vähendamaks süsinikujalajälge, ja samal ajal aitad toota toitu meie inimestele, siis tea, et kui oled olnud Yara toodete kasutaja, võid sellele küsimusele heatujuliselt "jah" vastata. 😊 Koos suudame täita ühist eesmärki - toota suuremat saaki, samal ajal kaitstes meie planeeti.

 


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused