Yara lämmastikupõhised lahendused omavad suurt tähtsust tagamaks inimeste toiduga varustatuse, optimaalsema maakasutuse ja heitgaaside koguste vähendamise; need aitavad sinul planeedi eest hoolitsemisel saavutada efektiivsust ja kasumlikkust.

Oma põldude väetamispraktika muutmine võib olla esimene samm heitgaaside vähendamisel, õhukvaliteedi parandamisel ja süsiniku jalajälje vähendamisel. Meie töötame selle nimel, et kombineerides Yara väetised ja täppisviljeluse tehnoloogiad, võiks sinu tootmise keskkonnamõju olla väiksem.

10% of ammonia emissions in Europe can be reduced right now

Oma maast hoolimine

Me kõik teame, et maa on põllumajanduses kõige limiteeritum ressurss. Et tuleviku populatsiooni ära toita, peame suurendama tootlikkust ja samal ajal vähendama keskkonnamõjusid. Kõlab ju hullumeelsena. Yara astub selles suunas aga edukaid samme, et hoolitseda nii saagi kui mulla eest. Tagades taimedele vajaliku toidulaua praegu, tagame selle tulevikus ka endale. 

Emissions would be higher image

Yara's sustainability commitment


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Yara lämmastikupõhised lahendused