Tänu inimeste suurenenud teadlikkusele õhusaaste põhjustajate kohta, on hakatud ka järjest suuremat tähelepanu pöörama põllumajandusele kui ühele peamisele ammoniaagiheite tekitajale.

Ammoniaagi heidet ei saa eirata, kuna see põhjustab märkimisväärseid tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale ja ühiskonnale. Koos töötades saame sellele aga leevendust pakkuda, vähendada põllumajandusest tekkivat õhusaastet, et säilitada oma õrna ökosüsteemi ja panna pidurit puhta planeedi kadumisele. 

Umbes 75% põllumajandustegevuse tagajärjel tekkivast ammoniaagi heitekogusest tuleneb loomapidamisest ja 22% väetiste kasutamisest. Heitgaaside vähendamiseks tuleb aga alustuseks mõista, kus neid kõige enam tekib. Nitraatlämmastikupõhiste lahenduste rakendamine on üks lihtsamaid viise, kuidas ammoniaagiheidet vähendada. Selle abil saaks kogu Euroopa ammoniaagi heite kogust vähendada 10% võrra kohe praegu. 

Miks ammoniaagi emissioon oluline on?

Cost for the farmer Ammonia losses represent a direct reduction in nitrogen available to drive yield.  Nitrate-based fertilizers provide a more predictable and healthy nitrogen supply.

Cost to society. More than 6 billion euros per year are spent on healthcare to treat respiratory illness cause by ammonia emissions.

Damage to the environment. Ammonia travels long distances as air pollution, and contributes to acidification of land and water.

 

Kuidas Yara lämmastikupõhised lahendused aitavad sinu tootmise heitgaaside kogust vähendada?

  • Lendumisest tuleneva kao vähenemine. Nitraatlämmastikku sisaldava väetise kasutamine vähendab kuni 90% ammoniaagi lendumist, mida on kirjeldatud Euroopa Saasteainete Kaugkande Seire programmis (EMEP - European Monitoring and Evaluation Program). 
  • Usaldusväärne lahendus. Kaltsiumammooniumnitraat (YaraBela NS) annab sõltumata ilmast head tulemused ning ühtlasi vähendab ammooniumist tekkivat õhusaastet.

 


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused