Et saavutada maksimaalne saagikus sobivaid väetiseid kasutades, tuleb selgeks teha täpne toitainete vajadus.

Yara väetiste kasutajana oled sa kursis meie tootevalikuga - spetsiaalselt valmistatud väetised, mis arvestavad põllukultuuride vajadusi ning tehnoloogiad, mis sobivad erinevatesse piirkondadesse ja mullatüüpidele, arvestades ka ilmastikutingimustega.

Suurendades oma tootmise efektiivsust, aitad oma ettevõttel areneda praegu ja ka tulevikus: suurendada saagikust, aga samal ajal vähendades mõju keskkonnale. Hea lämmastikuga varustatus aitab taimedel kasvatada tugevama ja võimsama juurestiku, mis omakorda aitab neil omastada mullast rohkem lämmastikku, jättes sinna vähem jääke. Täpsem külvinorm ja väetamise ajastus vähendab jääklämmastiku sisaldust mullas, mis võib muidu leostuda taimede juurtest sügavamale või põhjavette.

Siinkohal jagame mõned nõuanded, et aidata määratleda täpne toitainete vajadus, väetise andmise kogus ja ajastus. 

8% higher nitrogen-use efficiency

Miks Yara NS lämmastikupõhised lahendused on efektiivsemad?

  • Tooda vähemaga rohkem. Lämmastiku efektiivne kasutamine on oluline, saavutamaks maksimaalne taimede produktiivsus ja suurem tasuvus iga väetisekilogrammile kulutatud euro kohta. 
  • Taimed eelistavad seda. Lämmastik on eluliselt tähtis toitaine ning nitraatlämmastik on enamikele taimedele eelistatuim lämmastku vorm.
  • Parem valmisolek ilmastikumuutustele. Nitraatlämmstik on efektiivsem isegi keerulisemates ilmaoludes, olgu külm ja märg või kuum ja kuiv, kindlustades parema saagikuse. 
  • Tugevam ja tervem juurestik. Varakult antud nitraatlämmastik soodustab juurestiku kasvu ja arengut, mis omakorda on oluline hilisemal toitainete omastamisel mullast ning tagab parema lämmastiku kasutamise efektiivsuse.

improved yield for wheat and oilseed rape

Sammud efektiivsema lämmastiku kasutamise suunas

  • Kasuta õiget kogust. Tänapäevased digilahendused aitavad sul määrata täpse kulunormi vastavalt põllule ja seda reaalajas. Yara pakub vahendeid, et vähendada ala- või üleväetamist ja määrata oma taimedele optimaalne lämmastikuvajadus.

YaraIrix >

  • Täppisväetamine. Suurem ja ühtlasem väetisegraanul lendab külvamisel ühtlasemalt, eriti tuulise ilmaga. Põllupõhine täppisväetamine võimaldab muuta kulunormi erinevatel põlluosadel reaalajas.
  • Õige tasakaal. Tasakaalustades taimede toitainete vajadusi, sealhulgas väävli ja mikroelementide abil, kindlustad suurema saagi iga kulutatud lämmastikväetise kilogrammi kohta.

N-Tester > 

The right n rate can increase NUE by 3%N-tester

 


Sulle võib huvi pakkuda ka järgnev:

Kontrolli oma tootmise lämmastiku kasutamise efektiivsust!

Meie lämmastiku efektiivsuse kalkulaator hindab sinu tulemusi ja annab soovitusi, kuidas saaksid veel paremaks.

Kontrolli oma tootmise efektiivsust >

Yara lämmastikupõhised lahendused