Fosfor on taimede toitumises üks võtmeelemente ning selle omastamine ja mullast kättesaamine taimede poolt on väga paljuski sõltuv ka mulla tervisest. Kuna fosforiga seotud protsessid nii mullas kui taimes on üsna komplekssed ja keerulised, siis lühidalt võib öelda, et mida tervem on muld, seda tervem ja tugevam areneb sellel kasvav taimik. 

Fosforit võib olla mullas tuhandeid kilogramme, kuid see on kättesaadav väga väikestes kogustes ja pika perioodi vältel.

Mineraalväetisena antud fosfor on taimede poolt kergesti ja kiiresti omastatav.

Fosfori omastamisel mängib suurt rolli ka mulla happesus (pH) – kui muld on happeline (ei ole „terve“), siis on taimede poolt fosfori omastamine pärsitud.

YaraMila NPK väetised sisaldavad kolme erinevat fosfori tüüpi:

  • Ortofosfaadid (veeslahustuv fosfor), mida taimed saavad pinnasest kiiresti kätte, sest fosfor seotakse reeglina mulla saviosakeste poolt (kuni 40% lukustub esimese 2 nädala jooksul). 

  • Yara P-Extend (di-kaltsiumfosfaat) ehk tsitraatlahustuv fosfor, mis on taimedele kättesaadav pikema aja vältel taime kasvuperioodi jooksul.

  • Polüfosfaadid,  mis esialgu on kaitstud mullas sidumise vastu, liiguvad hästi sügavamale. Samuti aitavd parandada mullalahuses oleva fosfori kättesaadavust ning mikroelementide omastamist taimede poolt. Polüfosfaadid leiduvad YaraMila prillitud toodetes.

soil-moisture
soil-moisture

Fosforil on väga oluline roll taime juurestiku arengule. Tugev juurestik aitab taimedel paremini omastada toitaineid ja vett. Tugevad juured seovad ka rohkem süsinikku.

Roots-comparison

Taimede fosforiga varustamine parandab lämmastikväetise efektiivsust – taimed omastavad tänu fosforile rohkem lämmastikku ning see omakorda tähendab suuremat saagikust. Tasakaalustatud NPK väetamine on oluline ka keskkonna hoidmise seisukohalt.