31 august, 2020

Taimede toidulaud sügisel

Kelle külvikorras oli sel aastal taliraps, siis need külvid peaks praeguseks olema juba unustatud. Taliteraviljade külv on aga vaikselt juba peale hakanud. Tuletame siinkohal meelde mõned taimede sügisese toidulaua põhitõed ja jagame omapoolsed soovitused.


Talinisu ja -odra külviaeg on käes

Kuna tänasel päeval on aktuaalne just taliteraviljade külv, siis loodetavasti on kõikidel põllumeestel sügisväetised juba varutud ning oleme siiralt rõõmsad, kui enamus teist on otsustanud just YaraMila väetiste kasuks. Kui ei ole, siis jõuab seda veel teha. 😊 Meie edasimüüjate KEVILI, Scandagra ja Baltic Agro inimesed on teid valmis selles igati aitama.

Millele siis suunata sügisel oma tähelepanu? Kõige olulisem on juurestiku arengu tagamine, sest tugev juurestik kindlustab vastupidava ja hästiarenenud taimiku. Tugeva juurestiku moodustamiseks on vaja piisavalt aega, seega õige külviaeg on siinkohal võtmesõnaks, muidugi ka kvaliteetne ja puhitud seeme, õige mullaharimise tehnoloogia (vastavalt oma põldudele ja tingimustele) ning korralik ja rikkalik toidulaud. Kvaliteetsetes YaraMila NPK(S) väetistes sisaldub lisaks pikaajaliselt omastatavale Yara P-Extend fosforile ja ammooniumlämmastikule lisaks veel ka kiiremini omastatav nitraatlämmastik.

Toiteelementide olulisus juurestiku arengu seisukohast

 • Lämmastik (N) – nitraatlämmastik kindlustab taliviljadele kiirema ja tugevama juurestiku arengu sügisel. Lisaks aitab nitraatlämmastik positiivse sünergia teel taimedel paremini omastada ka kaaliumi (K), magneesiumi (Mg) ja kaltsiumi (Ca).
 • Fosfor (P) – üks tähtsamatest toiteelementidest juurestiku arengu jaoks. Tugev juurestik tagab terve ja tugeva taimiku, mis suudab stressiallikatele osutada tugevamat vastupanuvõimet. Lisaks juurestikule, mõjutab fosfor positiivselt taimede võrsumist ja terade arvu viljapeades.
 • Kaalium (K) – väga oluline roll taime ainevahetusprotsessides, reguleerides ja parandades näiteks veekasutust taimedes. Lisaks on kaalium võtmeelemendiks suhkrute moodustumisel taimelehtedes, parandades seeläbi taimede külma- ja talvekindlust.
 • Magneesium (Mg) – suurendab taimede võrsumisvõimet, külmakindlust ja stressitaluvust. Lisaks aitab taimedel mullast paremini omastada fosforit, mis omakorda on väga oluline juurestiku arengule.
 • Mangaan (Mn) – soodustab juurte kasvu ja nende tugevust, parandab võrsumisvõimet ja talvekindlust. Mangaanipuudus võib avalduda eelkõige kergematel ja vähetihendatud muldadel.
 • Tsink (Zn) – parandab taimede algarengut ja võrsumisvõimet, samuti lämmastiku, fosfori ja kaaliumi omastamist. Taimed on tugevamad ja külmakindlamad.
 • Boor (B) – väga oluline mikroelement rapsile, mille puudusel võib juurestiku areng ja kultuuri tärkamine olla pärsitud. Katsed on näidanud, et kui mullas on booripuudus, siis rapsi külviaegsel booriga väetamisel on saadud kuni ca 20% enamsaaki.

 

Taliteraviljadel soovitame kasutada baasväetistena madala lämmastikusisaldusega NPK väetiseid - vastavalt fosfori sisaldusele mullas. Tänu graanulite mehaanilisele tugevusele ja suurele ühtlikkusele on YaraMila väetised hästi sobivad ka pneumaatiliste külvikutega külvamiseks. 

 • YaraMila NPK(S) 7-20-28(8) on kompleksne mikroelementidega NPK-väetis teravilja ja rapsi väetamiseks. Sobib kasutamiseks madala fosforisisaldusega ja vähese kuni keskmise kaaliumisisaldusega muldadel. Sisaldab lisaks baastoitainetele, väävlile, magneesiumile ja boorile, veel ka tsinki, mangaani ja rauda. Samuti sisaldub tootes ainsana Yara sügisväetiste valikus SOP väävel, mis on 100% vees lahustuv ja kiiresti omastatav, kiirendades ka lämmastiku ja magneesiumi omastamist.
 • YaraMila NPK(S) 8-24-24(5) on kompleksne mikroelementidega NPK-väetis, mis sobib ideaalselt muldadele, kus on suurem vajadus fosfori järgi. Kõrgeima fosforisisaldusega toode Yara valikus. Sisaldab lisaks baastoitainetele, väävlile ja boorile, veel ka tsinki, mangaani ja rauda.
 • YaraMila NPK(S) 9-12-25(7) on kompleksne mikroelementidega NPK-väetis. Väetis sobib väga hästi muldadele, mille fosfori tase on normis, kuid soovitakse lisada rohkem kaaliumi.

Lämmastikväetised sügiseks: Yara soovitus on YaraBela AXAN NS 27-4 ja YaraBela SULFAN NS 24-6. 

 • YaraBela AXAN sisaldab lämmastikku nii ammooniumi kui nitraadina, sest taimed vajavad mõlemat. See tagab lämmastiku kohese kättesaadavuse kiireks kasvuks, sest on ju nitraatlämmastik kõige efektiivsem lämmastiku vorm ja optimaalse saagi saamisel võtmeelemendiks. Tänu lämmastiku ja väävli suhtele ca 7:1, sobib AXAN just taliteraviljade pealtväetamiseks.
 • YaraBela SULFAN sisaldab samuti nii ammoonium- kui nitraat lämmastikku. Lämmastiku ja väävli suhe 4:1-le, teeb temast ideaalse toote talirapsile.

 


YaraVita leheväetised sügisel

Nii talirapsil kui taliteraviljadel on mõistlik ja vajalik juba sügisel kasutada ka YaraVita leheväetiseid, et tagada tugev ja hästi juurdunud taimik enne kultuuride talveunne minekut. Vastavalt põllumehe sügisesele taimekaitseprogrammile on üldjuhul võimalik ühildada sügisesi pritsimisi – teostades ühe korraga nii kasvureguleerimine (või umbrohutõrje) kui leheväetamine, aitab kokku hoida aega ja kulutusi. Sobivad YaraVita leheväetised sügiseseks kasutamiseks on: STARPHOS CMZ, KOMBIPHOS, BORTRAC, GRAMITREL, BRASSITREL PRO ja BRASSITREL BIO. Juurestiku arengule kaasa aitamise seisukohast on väga efektiivsed tooted YaraVita KOMBIPHOS ja STARPHOS CMZ, mille fosfori allikaks on ortofosforhape (H3PO4). Võrreldes teiste lehekaudsete fosfori toodetega, milles kasutatakse fosfiitses vormis fosforit, on KOMBIPHOS’is ja STARPHOS’is sisalduv ortofosforhape väga efektiivne ning taimede poolt kiiresti ja kergesti omastatav. YaraVita STARPHOS sobib kasutamiseks just teraviljadel ning KOMBIPHOS sobib hästi talirapsile, aidates sügisesel kasutamisel kasvatada tugevamat ja suuremat juurestikku, tänu millele paraneb ka teiste toiteelementide omastamine mullast. YaraVita STARPHOS CMZ sisaldab lisaks fosforile ka vaske, mangaani ja tsinki, mis on olulised just teraviljadele. Toote kasutusaeg taliteraviljadel on alates kahe lehe faasist (BBCH 12). Mida rohkem on teraviljade taimedel lehti ja lehepinda, seda suurema koguse efektiivset fosforit taimed lehe kaudu omastavad. Kulunorm sügisel on 2,0-3,0 l/ha ning kasutada võib niikaua, kuni ilmad lubavad veel taimedele vähemalt kaks nädalat aktiivset kasvu. YaraVita KOMBIPHOS sisaldab lisaks fosforile ka kaaliumi, magneesiumi, mangaani ja tsinki. Toote kasutusaeg talirapsil on samuti alates kahe lehe faasist. Kulunorm sügisel 2,0-3,0 l/ha. Mida rohkem on rapsil lehti ja lehepinda, seda suurema koguse efektiivset fosforit taimed lehe kaudu omastavad. Võib segada sügisel kasutatava booriga - YaraVita BORTRAC või näiteks Yara uue vesilahuselise tootega YaraVita BRASSITREL BIO’ga. Suspensioonidega, nagu BRASSITREL PRO, on parem mitte segada (kuigi seda on tehtud), sest praktikas võivad pritsi filtrid ummistuda.


Talirapsile lisaks

Peale võtmeelemendi, milleks on boor, vajab raps heaks algarenguks ja heaks talvekindluse saavutamiseks ka magneesiumi, mangaani, molübdeeni. Boori on oluline anda rapsile juba koos põhiväetisega mullakaudselt, kuid kuna boor on mullast kergesti leostuv ning pole alati taimedele kättesaadav (näiteks madalad temperatuurid või kui põldu on eelnevalt lubjatud), siis on oluline kasutada rapsi väetamisel ka efektiivseid boori sisaldavaid leheväetiseid. Parimaks tooteks rapsile on YaraVita BRASSITREL PRO, mis sisaldab lisaks eelpool nimetatud toiteelemenditele (Mg, Mn ja Mo) ka lämmastikku, kaltsiumi ja boori. Kaltsium aitab tugevdada taime rakuseinu ning koos booriga teeb need rohkem elastsemaks, väheneb varrelõhede oht. Sobilik kasutada alates kahe lehe faasist, kuid praktikas ja parim aeg esimeseks pritsimiseks on alates 3-4 (5-6) pärislehe faasist ehk ajal, mil kasutatakse ka kasvuregulaatorit. Kulunorm soolotootena kasutamisel 2,0-3,0 l/ha, kuid on sobilik kasutada ka koos booriga, kulunormid vastavalt YaraVita BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + YaraVita BORTRAC 1,5 l/ha. YaraVita BORTRAC’i lisamine aitab vältida booripuuduse teket sügisel, eriti varakult külvatud ja intensiivse kasvuga taimede puhul. Kuna BRASSITREL PRO on formuleeritud suspensioonkontsentraat, siis on ülal soovitatud paagisegu puhul tagatud ka taimede pikemaajalisem toitainetega varustatus. Lisaks on Yara valikus ka uudistoode YaraVita BRASSITREL BIO, mille kohta leiab täpsemat infot meie kodulehel (link).


Taliteraviljadele lisaks

Kahel viimasel aastal oleme Eestist saatnud Yara Megalab’i (Pocklingtonis, Inglismaal) üle tuhande taimelehe proovi. Analüüside tulemused näitasid, et taimelehtetes oli madal või väga madal tase vase (Cu), tsingi (Zn) ja boori (B) osas. Lisaks hakkasid tihti silma ka magneesiumi (Mg) ja mangaani (Mn) puudused. Nii nagu teraviljade juurestiku arenguks on Yara’l soovitada STARPHOS CMZ, nii on ka teraviljade lehte kaudu pritsimiseks olemas spetsiaaltoode - YaraVita GRAMITREL. Tegemist on suspensioonkontsentraadiga, mis tagab pikaajalise mõju juba sügisesel pritsimisel. Sisaldab teraviljadele vajalikku lämmastikku, magneesiumi, mangaani, vaske ja tsinki, aitab ennetada toitainete puudustunnuseid ning varustab taimi mikroelementidega varajastes kasvufaasides, aidates seeläbi taimedel end paremini ette valmistada talveperioodiks. Kulunorm sügisesel pritsimisel 1,0 - 1,5 l/ha alates kultuuri 2-lehe faasist (BBCH 12). Toode on paindlik segupartner paagisegude valmistamisel, kuid kindluse mõttes tasub paagisegude sobivust alati kontrollida: www.tankmix.com või nutitelefoni rakenduses TankmixIT.

 

Soovime Yara poolt sujuvat külvihooaega ning vastupidavust hooaja viimastele pingutustele. Kohtume juba loodetavasti õige pea sügistalvistel seminaridel ja koolitustel. 

Marek Linnutaja
Yara Eesti juhataja