27 aprill, 2022

YaraVita® KOMBIPHOS ja YaraVita® STARPHOS CMZ kasutamise aeg on kohe käes

Taliviljade hoogne kasv on kohe-kohe kätte jõudmas ning just praegu on õige aeg kasutada YaraVita® KOMBIPHOS väetist, et turgutada taimi vegetatsiooniperioodi alguses. Samuti on sobilik YaraVita® STARPHOS CMZ, mis on taimede kasvu algfaasis oluline juurestiku tugevdamiseks. Mida täpsemalt nende toodete kasutamisel silmas pidada?

YaraVita® KOMBIPHOS

Taliviljade hoogne kasv on kohe-kohe kätte jõudmas ning taimed on talvest alles taastumas. Seega on just praegu õige aeg YaraVita® KOMBIPHOS kasutamiseks, sest KOMBIPHOS aitab kevadel taliviljasid (talinisu, -oder ja -raps) turgutada kohe vegetatsiooniperioodi alguses. Toode sisaldab suures koguses (440g oksiidina) lehtede kaudu kiiresti omastatavat fosforit. Kiire fosforiga varustatus aitab taimedel peale pikka talveperioodi kiiremini „üles ärgata“ ning paneb just taime juurestiku „elama“. See omakorda aitab taimedel hakata kevadel kiiremini omastama mullas olevaid toitaineid, näiteks paraneb lämmastikväetiste omastamine. KOMBIPHOS annab taimestikule energiasüsti, mis on eriti oluline just algava kiire kasvu perioodil, kui taimedel tekib suur energiatarve võrsumise ja kõrsumise faasis, aga ka vajadus terve ja aktiivse lipulehe järele, mis pikendab terade täitumise perioodi.

Talirapsile sobib KOMBIPHOSi anda varakult segus koos YaraVita® BORTRACiga. Talirapsile on oluline anda esimese pritseringi boor juba varakult, enne kui taimerakud hakkavad pikenema (enne varsumisfaasi), et tagada rakkude elastsus ning varrekasv ilma varrelõhedeta, rohkem õisikuid ja taimede ühtlane õitsemine, suurem kõtrade- ja nendes olevate seemnete arv. Sealjuures peab silmas pidama, et KOMBIPOSi ja BORTRACi suhe peaks jääma vähemalt 3:1-le, ehk juhul kui boori kasutatakse 1,0 l/ha kohta, siis peaks KOMBIPHOSi norm olema vähemalt 3,0 l/ha. Vastasel korral võib tekkida probleeme toodete segunemisega, sest toode on küllatki happeline (pH 2,0). Teine oluline kriteerium segunemise koha pealt on see, et tehtava segulahuse pH jääks üle 4,5. Ka siis saab vältida paagisegus probleemide tekkimist. Seega tasub tunda tooteid, mida on plaanis kokku segada. Ka talinisul tasuks KOMBIPOSi kasutada kohe vegetatsiooniperioodi alguses (ehk võrsumise algfaasides) normiga 2,0-4,0 l/ha, olles ideaalne lahendus varustamaks taimi varajases kasvufaasis fosforiga ehk taimede „energiajoogiga“. Seda just vahelduvate ilmadega kui öösiti on veel külm, aga päeval juba päike soojendab. Talinisul võiks olemas olla vähemalt neli uut lehte, enne kui pritsima minna.

YaraVita® STARPHOS CMZ

Teine ja teraviljadele isegi sobivam toode on YaraVita® STARPHOS CMZ, mis sisaldab lisaks fosforile (200 g/l oksiidi vormis) ka toote nime lõpus olevate tähtede järgi: vaske (Cu), mangaani (Mn) ja tsinki (Zn). Need kõik kolm on teraviljade jaoks võtme-mikroelemendid. STARPHOS CMZ on samuti mõeldud esmaselt taimede kasvu algfaasis juurestiku tugevdamiseks, kuid sellele lisanduvad juurde veel mikroained. Sest kuigi ka KOMBIPHOS sisaldab tsinki ja mangaani (lisaks veel ka magneesiumit ja kaaliumit), siis nende elementide sisaldused on STARPHOS CMZ tootes võrreldes KOMBIPHOSiga kõrgemad - mangaani sisaldus viis korda ja tsingi sisaldus isegi üheksa korda suurem. Tänu kõrgemale mangaani ja tsingi sisaldusele sobib STARPHOS CMZ seega eriti hästi kasutamiseks taliodral, kuna oder on mangaani suhtes nõudlikum kui nisu. STARPHOS CMZ sobib kasutamiseks ka suviviljadel, siis kui muld on jõudnud juba natukene soojeneda, andes kultuurile nii esimesed vajalikud mikrotoitained kui ka "süsti" juurestiku arenguks. Efekti on rohkem märgata jahedatel kevadetel. STARPHOS CMZ on vesilahuseline formulatsioon, mis tähendab seda, et kasutades kulunormi 2,0-3,0 l/ha, saavad taimed kiiresti vajalikud toitained kätte. Pane tähele ka seda, et STARPHOS CMZ on Yara tootevalikust kõige happelisema koostisega (pH 1,0), mida tasub taas silmas pidada paagisegude valmistamisel. Toodet võib kasutada lisaks teraviljadele veel ka tali- ja suvirapsil, kartulil, kõrrelistel rohumaadel, maisil, porgandil, peakapsal, brüsseli kapsal, lillkapsal ning brokkolil.