Mugulate tärklisesisaldust ja kvaliteeti mõjutavad tegurid

Kartul on ülemaailmselt üks tähtsamaid tärklise allikaid. Seejuures on oluline roll sordi valikul ning enam kui 13% tärklisesisaldusega kartulid on eriti nõutud näiteks Saksamaal. Mida kõrgem on tärklisesisaldus mugulas, seda vähem jääb jääke.

Taimetoiteelemendid ja kartuli tärklisesisaldus

Lämmastik

Lämmastik on oluline toitaine, mis toetab taime kasvu. Parasvöötmes põhjustab lämmastiku liigne kasutamine hilisemates kasvufaasides taime vegetatiivset kasvu ilma, et saak saab küpsuseni jõuda. See võib vähendada tärklisesaldust ning kogu kartulisaagi kvaliteeti.

Tärklisesisaldus


 Antud andmed näitavad, et liigse lämmastiku kasutamine taime hilisemates kasvufaasides võib vähendada mugulates tärklisesisaldust.

Fosfor

Fosforväetiste kasutamine võib mõjutada tärklise kvaliteeti. Suurendades mugulates fosfori (P) sisaldust, tõuseb geelistatud tärklise viskoossus ning langeb tarrendumise temperatuur.

Tärklisesisaldus

See Taanis läbiviidud katse näitab mugulate fosforisisalduse ja tärklise kvaliteedi vahelist suhet, mida mõõdetakse viskkoossusena.

 

Kuidas tõsta kartuli kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta kartulisaagi kvaliteeti.