Kartulikoore puhtuse parandamine

Kartulikoore välimus on muutumas järjest olulisemaks, sest tarbijad eelistavad üha enam puhtaid, atraktiivse koorega kartuleid, eriti juhul, kui ostetakse pakitud või lahtiseid mugulaid. Kartulimugulad, mille koorel on pindmised haigused nagu mustkärn, hõbekärn, kartuli-süvikkärn või harilik kärn, on lühema säilimisajaga ja meelitavad ka vähem ostjaid ligi.

Taimetoiteelemendid ja kartulikoore välimus

Õige ja tasakaalustatud taimede väetamine aitab vähendada kartulikoore haigusi ja parandada koore välimust. Kaltsium tugevdab mugula koort, tagades parema vastupidavuse haigustele. Boormagneesium ja mangaan võivad vähendada harilikku kärna. Tsink võib vähendada kartuli süvik-kärntõve teket, väävel võib vähendada nii kartuli süvik-kärntõve kui hariliku kärna nakkust.

 

Kartulikoore välimuse parandamine

                                        Hõbekärn                                                                    Harilik kärn
Kartulikoore välimuse parandamine
                            Mustkärn                                                                                 Süvikkärn

 

Kaltsium

Kaltsium tugevdab mugula koort ning annab parema vastupanu paljudele haigustele sealhulgas muskärnale, hõbekärnale, kartuli-süvikkärnale või harilikule kärnale. Inglismaal läbi viidud sõltumatud uuringud näitasid, et pärast kaltsiumnitraadi andmist vähenesid erinevatel põhjustel tekkinud koorehaigused.

Kartulikoore välimuse parandamine

Boor

Boor aitab hoida kaltsiumi rakuseinas ja mõjutab kaltsiumi imendumist, seega on taime booriga varustamine oluline, et kindlustada tasakaalustatud toitumine. See uuring näitab, kuidas boor mõjutab nii kaltsiumi sisaldust mugulates kui ka koorehaiguste esinemissagedust.

Kartulikoore välimuse parandamine

Tsink

Tsinki kasutatakse laialdaselt kartuli-süvikkärna mahasurumiseks juhul, kui inokulaat on madalal. Siiski, ainult tsingiga väetamine mulla kaudu mõjub tõenäoliselt piisavalt, et tsink suudaks kartuli-süvikkärnale mõjuda. Kuigi tsinki kasutatakse integreeritud taimekaitsesüsteemi osana, peab see olema kooskõlas teiste põllumajanduslike meetmetega, nt tuleks pinnasest tulevat infektsiooni piiramiseks valida kasvatamiseks vastupidavamaid sorte.Kartulikoore välimuse parandamine

Šotimaal läbi viidud sõltumatud uuringud näitasid, et pärast tsingiga töötlemist vähenes kartuli-süvikkärna nakkus.

Väävel

Väävel aitab vähendada hariliku kärna ja kartuli-süvikkärna teket. Selle põhjusek võib olla pH taseme vähenemine pinnastes, kus on kasutatud puhast väävlit. Parima tulemuse annab väävli kohene andmine otse mulda istutamise ajal. Samas tasub väävlit anda ka lehtede kaudu, kuna väävel vähendab kärnade teket.

Kartulikoore välimuse parandamine

Antud uuring Šotimaal näitas, et lehe kaudu antud väävel vähendab hariliku kärna teket võrreldes töötlemata variandiga.

 

Teised põllumajandustavad, mis aitavad parandada kartulikoore välimust

Kasvatajana saate mõjutada koore välimust järgnevate võtete abil:

  • Vältige põlde, kus on kahjustavaid tegureid, näiteks haigused, halb drenaaž või maapinna ligidal asetsev põhjavesi
  • Valige kvaliteetne seeme, millel on väiksem haigestumisrisk
  • Desinfitseerige laoplatsid, et vähendada haiguste levimist
  • Kasutage kastmissüsteemi, et vältida või või viia haiguste (nt harilik kärn) levik miinimumini
  • Koristage saak ilusa ilmaga, et vältida füüsilisi kahjustusi ja sellest tulenevat haigustesse nakatumist
  • Vältige lupjamist vahetult enne kartuli mahapanekut, sest see soodustab hariliku kärna teket

Kuidas tõsta kartuli kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta kartulisaagi kvaliteeti.