Kartuli mugulate plekilisuse vähendamine

Kartulitööstuses on mugulate plekilisus väga tõsiseks probleemiks, põhjustades suurt majanduslikku kahju. Ühtlasi on see ka üks peamiseks põhjuseks tarbijapoolsete kaebuste esitamisel. Kartuli õige väetamine enne saagikoristust võib plekilisuse tekke riski miinimumini viiai. Nii kaaliumil, kaltsiumil, magneesiumil kui booril on mugulate plekilisust vähendav mõju.

Kaalium

Kaalium mõjutab kartulite plekilisust - tõstes kaaliumi taset, võime vähendada plekiliste mugulate arvukust. Allolevad katsetulemused erinevat sortidega Inglismaal näitavad selget seost kaaliumisisalduse ja mugulate plekilisuse vahel.

Pildil plekilised kartulid.

Mugulate plekilisuse vähendamine

Erinevate sortidega tehtud katsed Inglismaal näitasid seost kaaliumisisalduse, erinevate kaaliumiühendite vahel ning mugulate plekilisuse vahel.


Kaaliumiühendite vorm on samuti oluline. Kui kasvatatakse kõrge kuivainesisaldusega mugulaid, võib kaaliumsulfaadi (SOP) kasutamisel esineda rohkem plekke kui kaaliumkloriidiga (MOP) väetamisel.

Kaltsium

Kõrge kaltsiumisisaldusega mugulatel on väiksem risk plekkide tekkimiseks koristusel ja sellele järgneval trantspordil. Kaltsiumi omastamine on sorditi erinev, kuid kasutades kaltsiumnitraati ammooniumnitraadi asemel, on olenevalt sordist võimalik plekkide teket kuni poole võrra vähendada.

Mugulate plekilisuse vähendamine

Erinevatel sortidel tehtud katse USA-s näitas, et kasutades kaltsiumnitraati ammooniumnitraadi asemel, esines plekke vähem.

Boor

Boor aitab kaltsiumi raku seintes kinnistada ning mõjutab kaltsiumi omastamist, seega on see toiteelement tähtis tasakaalustatud väetamiseks ning kaltsiumiga väetamise efektiivsuse tagamiseks.

Mugulate plekilisuse vähendamine

Antud katse näitab, kuidas mõjutab boor mugulate kaltsiumisisaldust ning sisemise plekilisuse esinemist.

 

Muud agronoomilised võtted, mis mõjutavad kartuli mugulate plekilisust

Kasvatajana saate mugulate kvaliteeti järgnevate võtetega parandada:

  • Vastavalt tootmisvajadusele ja kuivainesisaldusele, valige õige sort.
  • Koristage saak õigetes tingimustes, see väldib kartulite füüsilist vigastamist.
  • Hoolikas koristamine ja sorteerimine vähendab füüsilisi kahjustusi ja mugulate muljumist.
  • Ajastage väetamine õigesti, see tõstab kvaliteedinäitajaid maksimaalselt.
  • Kontrollige hoiustamisel temperatuuri ja niiskustingimusi.

Kuidas tõsta kartuli kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta kartulisaagi kvaliteeti.