Kartulimugulate koorehaiguste vähendamine

Kartulimugulate koore hea välimus muutub aina olulisemaks, sest lõpptarbijad väärtustavad üha enam terve, puhta ja atraktiivse koorega kartuleid, eriti siis, kui neid ostetakse pakendatult või lahtiselt. Koorehaigustega st must-, hõbe-, süvik- või harlikku kärna nakatunud mugulad on ostjatele vähem atraktiivsed ja säilivad ladustamisel tõenäoliselt ka lühemat aega.

Väetamine ja kartuli koorehaigused

Tasakaalustatud väetamine vähendab kartulimugulate koorekahjustuste teket ja muudab selle vastupidavamaks. Kaltsium tugevdab kartuli koort ja suurendab seeläbi vastupidavust paljude koorehaiguste suhtes. Boormagneesium ja mangaan vähendavad nakatumist harilikku kärna, tsink nakatumist süvik-kärna ning väävel nakatumist nii harilikku kui süvik-kärna.

Kaltsium

Kaltsium tugevdab kartuli koort, tagades parema vastupidavuse paljude haigustekitajate, sh mustkärna, hõbekärna, süvik-kärna ning hariliku kärna suhtes.

Need Inglismaal läbi viidud sõltumatud katsed näitavad, et kaltsiumnitraadi kasutamisel väheneb kartuli plekilisuse teke koristusjärgsete protsesside käigus oluliselt.

Boor aitab kaltsiumi taimerakkude seintes stabiliseerida ning mõjutab ka viimase omastamist, seega on booriga varustatus oluline tasakaalustatud väetamise osa, mis aitab kaltsiumiga väetamise efektiivsust maksimumini viia.

Hollandis läbi viidud katse näitab, kuidas boor mõjutab mugulate kaltsiumisisaldust ning koorekahjustuste esinemise sagedust.

Tsink

Tsinki kasutatakse sageli kartuli süvik-kärna mahasurumiseks, kui inokulaat on madalal tasemel. Ainult mullakaudsest väetamisest tõenäoliselt piisab, et tsink mõjuks kartuli-süvikkärna eemaldamiseks küllaldaselt. Tsinki tuleks kasutada ühe osana integreeritud taimekaitsesüsteemist, mida toetavad ka teised agronoomilised võtted haiguste vähendamiseks ning õige sordivalik.

Need Šotimaal läbi viidud sõltumatud katsed näitavad süvik-kärna esinemise vähenemist peale tsingiga väetamist.

Väävel

Väävel aitab vähendada hariliku kärna ning süvik-kärna nakatumist. Selle põhjuseks võib olla mulla pH alanemine väävli toimel. Parim mõju saavutatakse, kui täielikult omastatavat väävlit antakse mulda istutamise ajal. Väävliga leheväetamine võib nakatumist samuti vähendada.

See Šotimaal läbi viidud katse näitab, et võrreldes kontrollvariandiga on nakatumine harilikku kärna väävliga väetamise korral vähenenud.

Muud viljelusvõtted, mis vähendavad kartuli nakatumist koorehaigustesse

  • Vältige kartuli kasvatamist põldudel, kus on ebasoodsad tingimused – näiteks varasem haiguste esinemine, kehv drenaaž või hoiab mullastik halvasti niiskust
  • Valige kvaliteetne seeme, millel on madalam risk haigustesse nakatuda
  • Desinfitseerige kartulihoidlaid, et vähendada haiguste edasikandumist
  • Kastmisüsteemid aitavad mõningaid haigusi, nt harilikku kärna, ennetada või sellesse nakatumist vähendada
  • Koristage kartulid soodsates koristustingimustes, vältides mugulate mehaanilist vigastamist ja sellega koos koorehaigustesse nakatumist
  • Vältige lupjamist vahetult enne kartuli mahapanekut, sest see soodustab harilikku kärna nakatumist.

Kuidas tõsta kartuli kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta kartulisaagi kvaliteeti.