Kartuli lehehaiguste vähendamine


Väetamine ja kartuli lehehaigused

Lämmastik on oluline lehestiku kasvu toetaja, kuid jahedamas kliimas võib liigne lämmastiku andmine hilisemas kasvufaasis põhjustada taimede edasikasvamist ning saagi valmimisaja edasilükkumist, mis suurendab lehemädanikku nakatumise riski.

Arvestama peab ka lämmastikväetise vormiga. Liiga palju ammooniumlämmastikku ei ole hea, sest alandab juurepiirkonnas pH-d ja suurendab seeläbi nakatumist risoktooniasse.

 

Muud viljelusvõtted, mis vähendavad kartuli haigestumist lehehaigustesse

  • Tagage, et taimekaitseprogramm sisaldaks efektiivseid kartuli-lehemädaniku tõrjevahendeid

Kuidas tõsta kartuli kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta kartulisaagi kvaliteeti.