Mugulate kuivainesisaldust mõjutavad tegurid

Kuivainesisaldus on oluline nii värskelt kui töötlemiseks turustatavate mugulate puhul. Mugulad kuivainesisaldusega üle 18-20% on rohkem vastuvõtlikud muljumisele ning võivad keetmisel või küpsetamisel laguneda. Samas friikartulite ja kartulikrõpsude tootmisel on kena värvuse saavutamiseks vajalik kartulite kõrge kuivainesisaldus ning 20-25% -ne sisaldus on nõuetes ette nähtud. Mugulate kuivainesisaldust mõjutavad nii lämmastik, kaalium kui magneesium.

Taimetoiteained ja kartuli kuivainesisaldus

Lämmastik

Lämmastik on oluline toitaine, mis toetab taimede kasvu. Parasvöötmes põhjustab lämmastiku liigne kasutamine hilisemates kasvufaasides taime vegetatiivset kasvu ilma, et saak jõuaks täisküpsuseni. See võib vähendada saagi tärklise- ja kuivainesisaldust, mistõttu langeb kogu kartulisaagi kvaliteet.

Mugulate kuivainesisaldus

Norras läbi viidud uuringud näitasid, et liigne lämmastikk võib vähendada mugulate kuivainesisaldust.

Tühimikud mugulates Saagi hilisem valmimine jahedamas kliimas võib põhjustada 'ülisuurte' kartulite moodustumist ja suurendada lehemädaniku riski. Pildil on näha tühimikud, mis reeglina tekivad liiga suurtesse mugulatesse.

 

Kaalium

Kaaliumiühendid suurendavad kartulite kuivainesisaldust. Kaaliumsulfaadiga (SOP) väetades on võimalik saavutada suuremat kuivainesisaldust kui kaaliumkloriidiga (MOP), mistõttu on see sageli ka eelistatuim kaaliumi ühend kartuli väetamiseks. Selline efekt on tingitud kloriidi negatiivsest mõjust mugula kuivainele ja koore kvaliteedile.

Kaaliumi vorm ja kuivainesisaldus

Taanis läbi viidud uuringud näitasid, et kaaliumsulfaadi (SOP) kasutamisega saadakse kõrgem kuivainesisaldus, kui kaaliumkloriidiga (MOP).

 

Magneesium

Madal magneesiumi tase vähendab tärklisesisaldust mugulates. Katsetes selgub, et magneesium mõjutab positiivselt mugula kuivainesisaldust ja erikaalu.

Magneesium ja kuivainesisaldus

 

Teised põllumajandustavad, mis mõjutavad kuivainesisaldust

Kartulikasvatajana saate mugulate kuivainesisaldust mõjutada järgnevate meetoditega:

  • Valige õige sort, et saavutada mugulates tootmiseks vajalik kuivainesisaldus.
  • Valige kvaliteetne seeme, millel on väiksem haigestumisrisk.
  • Vältige põlde, kus on saaki kahjustavad mõjutegurid, näiteks halb drenaaž või madala veemahutavusega pinnas.
  • Tagage efektiivne kartuli-lehemädaniku tõrje.
  • Valige õige kastmisrežiim, et suurendada saagi kvaliteediomadusi.
  • Koristage varakult, seeläbi vähendate hilisemat haigustesse nakatumist või mugulate kvaliteedi halvenemist.

Kuidas tõsta kartuli kvaliteeti?

Siit leiad Yara nõuanded, kuidas tõsta kartulisaagi kvaliteeti.