29 aprill, 2022

Taliviljad on jõudmas aktiivsesse kasvufaasi – õige pea algab leheanalüüside saatmise aeg!

2022. aastal pakub Yara Megalab™ leheanalüüside teostamise võimalust 11 kultuurile. Millal ja miks üldse peaks leheproove võtma? Loe artiklit ja uuri oma edasimüüja (KEVILI, Baltic Agro, Scandagra või Linas Agro) käest lisainfot.

2022. aastal pakub Yara Megalab™ leheanalüüside teostamise võimalust järgmistele üheteistkümnele kultuurile: taliraps, talinisu, talioder, rukis, tritikale, suvinisu, suvioder, kaer, suviraps, kultuurrohumaad ja looma tervis. Neist kolmele kultuurile - taliraps, talinisu ja suvioder - pakume juba viimased kaks aastat kasvufaasist lähtuvaid analüüse, sest on ju erinevatel kultuuridel erinevates kasvufaasides erinev toitainete vajadus. Näiteks võrsumise ja kõrsumise faasis on talinisu vajadus tsingi, vase ja mangaani järgi suurem ja saagi seisukohast olulisema mõjuga, võrreldes õitsemise või loomise faasiga. Seetõttu saigi Yara Megalab™ faasipõhised analüüsid valitudki just kolmele Eestis kõige suurema kasvupinnaga kultuurile.

Looma tervis

Eelmisest aastast lisandus analüüside nimekirja uudisena „Looma tervis“ nimeline leheanalüüs. Siinkohal on mõistlik täpsustada, et analüüsimiseks saadetakse ikka proove rohumaadest, lihtsalt seda valikut kasutades tulevad põllumehele vastused mitte rohumaade kasvu ja suurema saagi saamiseks vajalike soovitustega, vaid just nimelt looma tervise seisukohast lähtuvalt. Näitena sellest analüüsist võiks tuua tsingi, mille vastus madala elemendi sisalduse kohta rohumaa leheanalüüsist tuleks järgnev: „Oluline toitaine loomade tervise seisukohalt! Võib vähendada loomade kasvukiirust, pärssida söögiisu (sellega seotud kaalulangust) ning põhjustada nõrka jalgade, sõrgade, naha ja silmade tervist. Zn võib kiirendada haavade paranemist, parandada toitainete omastamist ja loomade seeduvust ning tugevdada immuunsüsteemi. Looma tervise seisukohalt võiks tsingi sisaldus ühe kg KA kohta olla vähemalt 10-30 mg (ideaalis 50 mg). Sõltuvalt taimede arengust ja ilmastikust peaks kevadel kaaluma lehtede kaudu lisaväetamist YaraVita® Gramitreli, Mancozini või Zintraciga vähemalt 2-3 nädalat enne esimest niidet.“ Usume et Eestimaa loomakasvatajatele võiks nendest uutest analüüsist palju abi olla.

Animal_Nutrition_6.jpg

 

Analüüsi tulemuste täpsus ning sellest tulenevate nõuannete usaldusväärsus sõltub suuresti kõige esimesest sammust - proovide kogumisest. Seetõttu soovitame põllumeestel kindlasti eelnevalt läbi lugeda täieliku leheproovide võtmise juhendi.

Loe leheproovide juhendit siit

 

Meeldetuletused 

  • Proovid võiks koguda Yara Megalab™ „minigrip“ kotti (kotid saab oma koostööpartneri käest), mille peale tuleks märkida põllu nimi ja kultuur.
  • Juhul kui saadetavaid leheproove on rohkem, siis tasuks ka endale teha kuhugi märkmikusse/telefoni ülestähendus, mis põlluga oli tegemist. Nii on hiljem analüüsi tulemusi saades lihtsam pilti ette saada.
  • Kuni kogumispunkti üleandmiseni võiksid lehenäidiste kotid olla avatud, et lehed saaksid hingata ja kuivada. Kui taimelehed on korjatud kas vihmaste/niiskete ilmadega või  2-3 päeva enne ära saatmist, tuleks lehed kotist välja võtta ja asetada kuivama (nt. ajalehele või majapidamispaberile).
  • Leheanalüüse võetakse kultuuri aktiivse kasvu ajal ning analüüse saab teha juba taime 2-3. lehe faasist alates. Kuna aga uued lehed on siis veel väga väikesed, tasub ehk ära oodata kuni taimed natukene on kasvanud, siis on neid lihtsam korjata. Leheproovide jaoks tuleks kultuuridel alati võtta noorim täielikult väljaarenenud leht. Ehk siis päris taime keskel olevaid väikeseid lehekesi korjama ei peaks.

Raps

Rapsi leheproovide kogumist võiks kevadel alustada siis, kui taimel on juba vähemalt 4-6 uut pärislehte. Lehti võiks olla varajastes kasvufaasides korjatuna (roseti faasis) ühes proovis umbes 80-100 tk ning hilisemates kasvufaasides (varsumise ajal) piisab ka 60-80 lehest. Rapsil võiksid korjatavad lehed olla reeglina umbes lapse või naise peopesa suurused. Mida suurem on lehtede valim põllult, seda täpsem on ka analüüsi tulemus. Proovi kogudes ära vali kunagi ainult kõige suuremaid ja ilusamaid taimi (mida on küll lihtsam korjata), vaid lisa ka lehti nendelt taimedelt, mis on kasvus veidi maha jäänud – taaskord selleks, et proovi tulemused oleksid võimalikult realistlikud. Umbes samas suhtes nagu põld välja näeb – kui nõrgemaid taimi on ca 20%, siis võiks ka proovis selliste lehtede arv olla ca 20%.

Teravili

Teraviljadel võiks esimese ringi korjata siis, kui taimedel on juba 4-6 uut lehte. Kuna teraviljade taimelehed on kevadel küllaltki väikesed, siis teraviljadelt tuleks esimeses ringis (BBCH 20-30) koguda analüüsiks ca 100-150 lehte. Kui tegemist on juba suuremate taimedega, ehk kõrsumise ajal kuni lipulehe faasis (BBCH 31-37) korjatavate teise ringi leheproovidega, siis piisab ka 80-100 lehest. Leheproovi saadetise kaal peaks olema minimaalselt 60g ja maksimaalselt 150g. Taas kehtib sama reegel - mida rohkem lehti ja mida suurema ala pealt korjata, seda adekvaatsem on analüüsi tulemus.

Millal proove võtta?

Käesoleval aastal usume, et vaadates hetke põldude olukorda ja lubatavat ilmaprognoosi, siis esimeseks leheproovide saatmise kuupäevaks võiks olla esmaspäev, 09. mai 2022 (ja seda peamiselt just Lõuna-Eesti poolt). Et ära saata oma esimese ringi leheproovid (või miks mitte ka veel mullaproovid), siis tuleks ühendust võtta enda koostööpartneri piirkonna esindajaga ning täpsustada, mis ajaks ja millisesse kogumispunkti on võimalik leheproovid kohale toimetada ning millal just nemad plaanivad oma proovid välja saata. Vastused Megalabist saabuvad reeglina 4-5 tööpäeva jooksul pärast proovide teele panemist.

39._soil_sampling..JPG

Mitu korda pean samast põllust leheanalüüse võtma?

Minimaalne on loomulikult üks kord ning seda tasuks siis teha võrsumise keskel-lõpus, nii et esimese leheväetiste pritsimise jõuaks ära teha enne esimest kõrresõlme või just selle ilmumisel. Seega peaks planeeritud pritsimisest ca 7 päeva ettepoole arvestama, et jõuaks analüüsi tulemused kätte saada ja vajadusel ka veel oma tooteid korrigeerida. Sest enamus leheväetiseid annavad parima efekti just enne esimest või äärmisel juhul enne teist kõrresõlme kasutades. Kui tegemist on juba kolmanda või neljanda kõrresõlmega, siis on 80-90% leheväetiste kasutamisega hiljaks jäädud. Eranditeks on boor (ka just nisul), kaalium, magneesium, lämmastik ja väävel. Neid võib sõltuvalt kultuurist kasutada ka hilisemates faasides ning osasid tooteid (näiteks YaraVita® Thiotrac) isegi veel pärast õitsemist ja loomise ajal. Teise leheproovide võtmisega samast põllust tasub aga oodata minimaalselt kaks (isegi kolm) nädalat pärast leheväetistega pritsimist, sest muidu ei pruugi saada adekvaatseid tulemusi, sest toiteelementide liikumine taimes uutesse lehtedesse võtab aega. Tähelepanu tuleks just pöörata leheväetiste formulatsioonile, sest suspensioonkontsentraadi mõju on pikaajaline ning tasuks oodata vähemalt kolm nädalat, et saada kõige täpsemad tulemused. Vesilahuselised leheväetised on kiiretoimelised ning piisab ka kahenädalasest ooteajast, et näha, kui palju taimed on omastanud.

Miks üldse teist leheproovi võtta ja saata?

Esiteks, saab vastuse selle kohta, kas kasutatud leheväetis just selle kulunormiga, sellel põllul ja nendes tingimustes toimis või mitte? Sellest saab hea õppetunni järgmiseks aastaks, sest tihtipeale tahetakse toodete kulunorme vähendada ja see toimub sageli efektiivsuse arvelt. Teine põhjus on see, et kuna osasid tooteid saab kasutada veel ka hiljem, siis teise ringi leheproovidest saab täpsed vastused, mida veel võiks juurde anda, juhul kui saagipotentsiaal, kasvufaas ja ilmastik seda veel lubab. Samuti võib saata veel ka kolmanda leheproovide ringi, aga see on pigem nendele, kes soovivad teha sügavamat analüüsi erinevate toodete mõjust saagikusele just oma põldudel ning tahavad saadud infot ära kasutada oma järgmise aasta leheväetiste pritseprogrammide välja töötamiseks.

Päris lõpetuseks veel meeldetuletus, et leheproovide analüüse on võimalus tellida ka neil, kes pole YaraVita® toodete kasutajad, vastavalt siis nende eest eraldi tasudes - hinnaga 25€ ühe leheproovi kohta. Täpsem info oma koostööpartneri piirkondliku esindaja käest.

Head leheproovide korjamist ja saatmist kõigile!

Megalab 2022 leheanalüüside kampaania

Megalab22_leaf.png