27 aprill, 2020

Ära arva, vaid tea, mida taimed sulle öelda tahavad

Koostöös meie heade partneritega Baltic Agro AS, Scandagra Eesti AS ja Põllumeeste ühistu KEVILI, pakume kõikidele Eesti taimekasvatajatele kiiret ja operatiivset leheanalüüside teostamise võimalust. Lehtede koeanalüüs on põllumehele hea abivahend, mis annab tagasisidet kultuuri toitainesisalduse kohta konkreetsel ajahetkel ning aitab langetada otsust lisaväetamise aktuaalsuse kohta, ehk siis teha otsus puudushaiguse ennetamise või ravimise vajalikkuse kohta.


Esimese ringi leheanalüüse planeerime välja saata 04. mail. Kuid proove on võimalik saata hooaja jooksul ka edaspidi. Et saata ka oma kultuuri proovid, tuleb ühendust võtta enda koostööpartneri piirkondliku esindajaga ja täpsustada, mis ajaks ja millisesse kogumispunkti on võimalik proovid kohale toimetada. Vastused saabuvad 4-5 tööpäeva jooksul pärast proovide teele panemist.

Alates 2020. aastast pakub Yara Megalab leheanalüüside teostamise võimalust järgmistele kultuuridele: taliraps, talinisu, talioder, rukis, tritikale, suviraps, kaer, suvinisu, suvioder ja kultuurrohumaad.


Leheproovide analüüse on võimalus tellida ka neil, kes pole YaraVita toodete kasutajad, hinnaga 25 € ühe leheproovi kohta. 
Täpsem info oma koostööpartneri piirkondliku esindaja käest.

Analüüsi teostamiseks on vajalikud leheproovid:

Nii teravilja kui rapsi puhul tuleb korjata noorimad täielikult väljaarenenud lehed (rapsil on need umbes väikese peopesa suurused). Vajalik kogus teraviljadel on varasemates kasvufaasides (BBCH 20-32) 100-150 lehte ning hilisemates kasvufaasides, kui taimelehed on suuremad, piisab 80-100 lehest. Rapsi puhul on vajaminev kogus ca 80-100 lehte, sõltuvalt lehe suurusest. Leheproovi kaal peaks olema minimaalselt 60 g ja maksimaalselt 150 g. Mida rohkem lehti ja mida suurema ala pealt, seda adekvaatsem on analüüsi tulemus.

Proovid võib koguda „minigrip“ kotti, mille peale tuleks märkida põllu nimi ja tunnus (ja ka enda jaoks märkmikusse / telefoni). Kuni üleandmiseni võiksid lehenäidiste kotid olla avatud, et lehed saaksid hingata ja kuivada. Kui taimelehed on korjatud 2-3 päeva enne saatmist, tuleks need kotist välja võtta ja asetada kuivama (nt. ajalehele või majapidamispaberile). 

Analüüsi tulemuste täpsus ning sellest tulenevate nõuannete usaldusväärsus sõltub suuresti kõige esimesest sammust - proovide kogumisest. Seetõttu soovitame kindlasti eelnevalt läbi lugeda täieliku
 leheproovide võtmise juhendi. 

NB! Hetkeolukord maailmas võib tekitada viibeid ja tõrkeid, kuid töötame selle nimel, et tagada tavapärane analüüside teostamine. Nii Yara kui meie koostööpartnerid järgivad kõiki kehtestatud riiklike regulatsioone ja ohutusnõudeid. Soovitame teil hooaja jooksul hoida jooksvalt silma peal proovide saatmise kuupäevadel ning suhelda proovide kohaletoimetamise ja olukorrast tingitud piirangute osas KEVILI, Baltic Agro ja Scandagra esindajatega. Põllumajandustootjad on praeguse ajastu kangelased, kes hoolitsevad Eesti inimeste ja maailma toiduvarude eest. Toimetagem kõik ohutult ning ennast ja oma lähedasi hoides.