19 jaanuar, 2022

Yara ja Lantmännen sõlmisid omavahel esimese lepingu kasutamaks fossiilkütuste vabasid väetisi

13.jaanuar 2022, Oslo ja Stockholm: Yara ja Lantmännen sõlmisid omavahel esimese kaubandusliku lepingu toomaks turule fossiilkütuste vabad väetised. Taastuvenergiast toodetud rohelised väetised on olulised osaks toiduahela CO2 heitgaaside vähendamisel ja tarbijatele säästvamate toiduvalikute pakkumisel.

Yara and Lantmännen shaking hands

Juhtiv ülemaailmne väetisetootja Yara ja Põhja-Euroopa juhtiv põllult lauale tegutsev põllumajandusühistu Lantmännen alustasid 2019. aastal roheliste väetiste kaubandusliku elujõulisuse testimist ühise eesmärgiga realiseerida maailma esimene fossiilainetevaba toiduahel. Koostöö tulemusena hakkab Lantmännen turustama Rootsis Yara poolt toodetud rohelisi väetisi alates 2023. aastast.

Selle asemel, et kasutada ammoniaagi tootmiseks fossiilkütuseid, hakatakse roheväetisi tootma Euroopas toodetud taastuvenergial põhineva ammoniaagiga. Tootmise tulemuseks on 80–90% väiksema süsinikujalajäljega väetised.

Süsiniku jalajälge vähendamine

Euroopa Liidus ja Norras toodetud Yara ammoniumnitraat mineraalväetiste süsiniku jalajälg on juba ligikaudu 50–60% madalam võrreldes enamiku Euroopa Liidust väljaspool toodetud väetistega. Seda on saavutatud tänu katalüütilisele protsessile (BAT tehnoloogia), mis vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid tootmise ajal. Selle tehnoloogia on välja töötanud Yara ning nüüdseks on seda jagatud ka teiste tootjatega.

2023. aastaks suudab Yara pakkuda nitraatpõhiseid roheväetisi, mille süsiniku jalajälg väheneb tänu taastuvenergia kasutamisele veelgi 80–90%.

Yarast

Svein Tore Holsether, Yara president ja tegevjuht

Svein Tore Holsether,

Yara president ja tegevjuht

„Partnerlus Lantmänneniga on oluline roheliste väetiste turule toomiseks selleks, et vähendanda süsinikusisaldust toiduainete väärtusahelas. Pariisi kokkuleppe täitmiseks peame muutma toidusüsteemi, see nõuab omaette töötamise asemel koostööd kogu toiduahela ulatuses. Yara-Lantmänneni partnerlus on konkreetne näide, kuidas seda teha saab,“ ütleb Yara president ja tegevjuht Svein Tore Holsether.

Yara on juba üle 100 aasta rakendanud teadmisi, aidates maailma vastutustundlikult toita ja kaitsta planeeti Maa. Yara eesmärk on aidata maailma kasvavale elanikkonnale toitu toota - kasumlikult ja efektiivselt, kuid keskkonda ja loodusvarasid säästvalt. Meie väetamis- ja täppisviljeluse lahendused pakuvad põllumajandustootjatele võimalust saakide suurendamiseks ning saagi kvaliteedi tõstmiseks, samal ajal keskkonnamõju vähendades. Meie keskkonna- ja tööstuslahendused parandavad õhu kvaliteeti ning vähendavad heitgaaside emissiooni. Me propageerime oma töös avatud töökultuuri, mis aitab kaasa meie töötajate, töövõtjate ja äripartnerite turvalisusele ja heaolule.

Yara ajalugu sai alguse Norras 1905. aastal, mil hakati esimesena tootma mineraalväetist, et Euroopas tekkiva näljahäda vastu võidelda. 60 erinevas riigis on meil 17 000 töötajat, kes aitavad vähendada vaesust, toita 265 miljonit inimest maailmas ning vähendada keskkonnamõju. 2020. aastal teatas Yara 11,6 miljard USA dollari suurusest kasumist.

Lantmännenist

Lantmänneni jaoks on roheliste väetiste kasutamine oluline samm lähemale kliimaneutraalse põllumajanduse saavutamisele.

Per Olof Nyman, Lantmännen grupi president ja tegevjuht

Per Olof Nyman,

Lantmännen grupi president ja tegevjuht

 „Lantmännen juhib arengut tulevikupõllumajanduse suunas. Yara roheliste väetiste kasutuselevõtuga võimaldame Rootsi põllumeestel olla jätkuvalt esirinnas, pakkudes oma klientidele säästvat tulemuslikkust vastavalt ülemaailmsetele kliimaeesmärkidele ning tuues tarbijateni jätkusuutlikku toitu. Partnerluse abil saame jätkuvalt rahuldada turu suurenenud nõudlust jätkusuutlike toodete järele,“ ütleb Lantmänneni grupi president ja tegevjuht Per Olof Nyman.

Põllumajandusühistu Lantmännen on Põhja-Euroopa liider põllumajanduse, masinate, bioenergia ja toiduainete vallas. Lantmännen tegutseb enam kui 20 riigis ning aastakäive on 45 miljardit Rootsi krooni. Nende alla kuulub 19 000 Rootsi põllumeest ning töötajaid on 10 000. Keskendudes teraviljale, täiustavad nad põllumaa resursse selleks, et põllumajandus areneks. Mõned nende tuntumad toidubrändid on AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Schulstad ja Vaasan. Ettevõte on rajatud põllumeeste põlvkondade jooksul omandatud teadmistele ja väärtustele. Kogu väärtusahela uurimis-, arendus- ja tegevustega võtame üheskoos vastutuse põllust kuni toiduni.

Koostöö võti

Väetised lisatakse Lantmänneni Kliima & Loodus viljelusprogrammi. Programm muudab põllumajandustavade kasutuselevõtu põllumajandustootjate jaoks tulusaks. Yara rohelised väetised on oluliseks lisakomponendiks programmi edasiarendamisel. Kombineerides väetised taastuvenergiast toodetud, transpordi ja täppisviljelusega, suudab Lantmännen luua fossiilkütuste vaba väärtusahela – põllult lauale.

Yara ja Lantmännen teevad koostööd ka teiste projektide raames, et vähendada põlluharimise süsinikujalajälge põllukultuuride toitumislahenduste, uuenduslike põllumajandustavade ja digitaalsete tööriistade kaudu, võimaldades üleminekut dekarboniseeritud ja jätkusuutlikumale toidu väärtusahelale.