10 juuni, 2022

Sügisväetiste tellimine – kas õige aeg on käes?

2022/2023 aasta väetiste hooaeg algab tegelikult juba kohe pärast jaanipäeva. Siis on ka õige aeg hakata mõtlema lisaks jooksva aasta sügisväetistele ka järgmise kevade väetistele, sest hooaja alguses varakult tellides on hinnad nii sügisväetistele, kui järgmise aasta kevadväetistele tava-aastatel olnud reeglina soodsamad.

image453c5.png

Millal tellida?

Eesti vanasõna ütleb: „Varane lind leiab ikka tera“. Sama reegel kehtib kaheksal aastal kümnest väetiste ostudega – varased tellijad saavad olla kindlad, et saavad kaubad kätte õigel ajal ja hea hinnaga. Sellel aastal on ju lisandunud veel ka saadavuse küsimused, sest Ukraina sõja eskaleerumise tagajärjel on maailma tooraine turud segamini ning valitseb palju teadmatust. Uus 2022.-2023. aasta väetiste hooaeg algab tegelikult juba kohe pärast jaanipäeva. Siis on ka õige aeg hakata mõtlema lisaks jooksva aasta sügisväetistele ka järgmise kevade 2023. aasta väetistele, sest hooaja alguses varakult tellides on hinnad nii sügisväetistele, kui järgmise aasta kevadväetistele tava-aastatel olnud reeglina soodsamad. Seega - kvaliteetsed YaraMila® ja YaraBela® väetised soodsama hinnaga – see kõlab ju hästi. Ehk meie soovitus on võtta ühendust oma koostööpartneriga ning väetised nüüd ära tellida, siis jõuavad sügiskülvi alguseks vajalikud tooted kindlasti kohale. Ning kui vähegi võimalust on, siis tasub ka järgmiseks aastaks väetised ära osta, sest tuleva aasta sügist-talve-kevadet ei oska keegi ette planeerida, kuid vähemalt hetkeseisuga väetiste suurt odavnemist turul ette näha ei ole.

Agronoomiline pool

Agronoomilise poole pealt vaadatuna - vähem kui kaks kuud on jäänud ajani, mil külvikud on taas talirapsi põldudel ja algamas on taliviljade külviaeg ning kindlasti on paljudel õhus küsimus, kuidas saada sügisel tugev taliviljade taimik, et need oleksid vastupidavamad eesootavatele talvekülmadele? Sest korralikult arenenud ja tugev juurestik suure saagipotentsiaaliga taimiku esmane alus! Paraneb toitainete ja vee omastamine mullast juba sügisel, mis jätkub kevadel peale talveperioodi. Ei tasuks ka unustada leheväetiste kasutamist, sest möödunud aasta pikk talv näitas, kuidas nõrgemale taimele võib talv liiga teha ning seetõttu tasuks panustada leheväetistesse juba sügisel, eriti tsinki ja mangaani. Mangaani puudust seostatakse tihti jahukaste tekkimisega ning see element ennetab juurepõletikke. Mangaan osaleb rakuseina tugevdamises ning moodustab kaitsebarjääri erinevatele seentest ja bakteritest põhjustatud haigustele. Rapsi puhul tuleb panustada ka booriga sügisel väetamisse, kuna raps vajab seda juba siis. Boor on aitab tugevdada taime vart ning aitab kaasa süsivesikute ja auksiinide moodustumisele, mis muudab taime vastupidavamaks erinevatele haigustele ning talvele.

Kuidas meie sellele kaasa aidata saame?

 • Lämmastik (N) – nitraatlämmastiku sisaldus NPK või NS väetises kindlustab taliviljadele parema ja tugevama juurestiku arengu sügisel. Lisaks aitab nitraatlämmastik sünergia kaudu taimedel paremini omastada ka kaaliumit (K), magneesiumit (Mg) ja kaltsiumit (Ca).
 • Fosfor (P) – üks tähtsaimatest toiteelementidest juurestiku arengu jaoks. Lisaks juurestiku arengule, mõjutab fosfor taimede võrsumist ja terade arvu viljapeades.
 • Kaalium (K) – kaaliumil on väga oluline roll taime ainevahetusprotsessides, reguleerides ja parandades näiteks veekasutust taimedes. Lisaks on kaalium võtmeelemendiks suhkrute moodustumisel taimede lehtedes, parandades seeläbi taimede külma- ja talvekindlust.
 • Mangaan (Mn) - mangaan osaleb fotosünteesis ning proteiinide sünteesis. Oluline roll talvitumisel, kuna hoiab taime juuri tugevana ning kaitseb taime erinevate haiguste eest.
 • Boor (B) - vastutab süsivesikute ainevahetuse eest ning aitab taimel paremini talvituda. Boor on ka rakuseinte koostise osa ning tugevam taim on vastupidavam heitlikule talvele.

Soovitusi taliviljade väetamiseks sügisel:

 • võta kohe pärast kultuuri koristamist mullaanalüüs ja see saada oma edasimüüja/koostööpartneri kaudu Yara Megalab™ laboratooriumisse analüüsimiseks. Vastused tulevad reeglina 7-10 päeva jooksul ning võttes selle info baasilt arvesse mullaanalüüside tulemusi, saad korrigeerida kas oma väetise normi või koguni vahetada toodet.
  Loe Yara Megalab™ mullaproovide kohta lähemalt!
 • kui fosfori ja kaaliumi tase mullas on madal või väga madal, siis pigem kasuta suurema elementide sisaldusega toodet, näiteks: YaraMila® NPK(S) 10-13-25 (8).
 • kui fosfori ja kaaliumi tase mullas on keskmine, siis on sobilik kasutada keskmise lämmastiku-, fosfori- ja kaaliumisisaldusega toodet, näiteks: YaraMila® NPK(S) 14-14-21 (6)
 • kui aga fosfori ja kaaliumi tase mullas on keskmisest natuke kõrgem, siis on sobilikud tooted ka kõrgema lämmastikusisaldusega ja natuke madalama kaaliumisisaldusega tooted, nagu näiteks: YaraMila® NPK(S) 17-11-12 (10) või YaraMila® NPK(S) 18-11-13 (7).
 • üha rohkem on kasutusel väetamise programmid, milles NPK väetise kasutamine jagatakse sügise ja kevade vahel. Näiteks taliteraviljadel sügisel 200kg/ha pluss kevadel 200kg/ha kohta. Talirapsil võiksid need normid olla vastavalt 225kg/ha + 225kg/ha. Loomulikult sõltub aga väga palju eelviljast ning mullastiku kooslusest.
 • sügisene lämmastikuvajadus taliteraviljadele on keskmiselt ca 30kg N/ha, sõltuvalt eelviljast ja külviajast. Suure põhumassiga eelvilja, minimeeritud harimise, hilise külvi või kõigi kolme koosmõjul võib osutuda tarvilikuks suurendada sügisest lämmastiku kogust +30kg N/ha, et tagada kultuuri kiirem tärkamine ning algareng, lisaks põhu lagundamine.
 • sügisene lämmastikuvajadus talirapsi on keskmiselt 50-60kg N/ha, samuti sõltuvalt eelviljast ja külviajast. Suure põhumassiga eelvilja, minimeeritud harimise, hilise külvi või kõigi kolme koosmõjul võib osutuda tarvilikuks suurendada sügisest lämmastiku kogust, et tagada kultuuri kiirem tärkamine ja algareng ning põhu lagundamine.
 • NB! Ära unusta kaaliumit nii sügisel kui kevadel, kuna kaaliumitarve talirapsil on väga kõrge. Seetõttu soovitame talirapsile sügisel kasutamiseks YaraMila® NPK(S) 14-14-21 (6). Kui aga põllus on suur fosfori puudus siis soovitame kevadel kasutamiseks valida näiteks YaraMila® NK(S) 12-24-12 (5).

Miks eelistada YaraMila® kompleksväetisi taliviljade sügisesel ja kevadisel väetamisel ning suviviljade külvieelsel/külviaegsel väetamisel:

 • kõrge kvaliteet ja väga head füüsikalised külviomadused
 • garanteeritud ühtlane laotamine ka 36m kaugusele
 • tasakaalustatud toitainete sisaldus ühes graanulis
 • sisaldab nii ammoonium- kui nitraatlämmastikku
 • kvaliteetne ja taimede poolt pikema aja jooksul omastatav fosfor = Yara P-Extend – lisada P-Extend link
 • YaraMila® NPK väetised sisaldavad alati ka väävlit
 • mitmed valemid sisaldavad lisaks ka mikroelemente
 • andnud väga häid tulemusi kevadisel taliviljade täiendväetamisel

Miks eelistada YaraBela® NS lämmastikväetisi:

 • kvaliteetne ja õiges suuruses graanul tagab täpse külviühtlikkuse ka laiemate tehnoradade puhul (kuni 40m)
 • sisaldab tasakaalustatult nitraat- ja ammooniumlämmastikku ja lisaks veel ka väävlit
 • väiksemad lämmastikukaod (väga vähene lendumise oht)
 • ideaalne N:S suhe teraviljadele ja rapsile, kindlustamaks kõrge saagikus ning selle kvaliteet
 • lämmastik koos väävliga parandab lämmastiku omastamist taimede poolt
 • sisaldavad taimedele vajalikku Mg ja Ca, ehk paraneb väetises oleva ammooniumlämmastiku omastamine taimede poolt
 • YaraBela® tooted ei hapesta või hapestavad mulda minimaalselt
blobid0.png
Kui palju YaraBela® tooted mulda hapestavad?