10 juuni, 2022

Tõstame mahukaalu booriga

Eestis on boori kasutamine teraviljadel üsna uus teema. Tänu Yara Megalab™ leheanalüüsidele on märgatud teraviljadel suurt osakaalu boori puudusest ning seetõttu on oluline rääkida boori kasutamisest teraviljadel.

Boori kasutamine teraviljadel on Eestis veel suhteliselt uus teema, mis on fookusesse tõusnud tänu viimase kolme aasta jooksul tehtud Yara Megalab™ leheanalüüsidele. Vaadates 2021. aasta Megalab™ analüüside kokkuvõtteid, jäi ühe elemendina meile taas silma boor, mille puudust esines 80% talinisu ja 60% taliodra laborisse saabunud leheproovidest. Erilise tähelepanu alla võtsime talinisu kõrsumise ja lipulehe faasid, kus tuvastati puudust koguni 90% proovidest. Samas loomise ajaks oli boori puudus vähenenud 37% peale, mis tähendab seda, et boor on leidnud kindla koha Eestimaa põllumehe talinisu pritseprogrammidesse ning selle üle on ainult hea meel.

Kuna eelmisest hooajast on taas aasta möödas, siis oleks mõistlik boori kasutamist natuke meelde tuletada. Loodetavasti on tänaseks põllumeestel võrsumise lõpus - kõrsumise alguses juba tehtud YaraVita® GRAMITREL tootega pritsering, mis sisaldab teraviljadele kasvuks vajalikke võtmetoiteelemente - lämmastikku, magneesiumit, vaske, mangaani ja tsinki. Boori puuduse kõrvaldamiseks taliteraviljadel piisab enamasti 0,2-0,3l/ha YaraVita® BORTRAC toote lisamisest paagisegudesse. Esimene boori kasutamise võimalus on mõnes varasemas pritseringis võrsumise algfaasides ehk taimede aktiivse kasvu perioodi eel, kus boor aitab kaasa taimede võrsumisele. Seda pritsimist jõuab sellel aastal teha veel võib olla mõnel suviteraviljal. Parima tulemuse annab aga boori kasutamine just lipulehe faasis (BBCH 37-39), mis selle aasta talivilja põldudel on meil just kätte jõudnud/jõudmas. Selles faasis pritsides omab boor mõju mitte ainult saagikusele, vaid suurendab ka terade mahukaalu. Mitmed Yara katsed erinevates kohtades üle Euroopa on näidanud, et just nimelt boori lipulehe faasis kasutamine on andnud kõige parema saagi ja mahukaalu juurdekasvu. Kuna koristuseni on veel pikk tee minna, siis oleks oluline proovida kindlustada endale ka selle toidunisu kvaliteedi parameetri paranemine, sest oleks ju koristades väga kurb tõdeda, et nisu kvaliteet kukkus madalamasse klassi või suisa söödanisu tasemele just mahukaalu tõttu. Tehtav kulutus pole selleks väga suur ning veel jõuab!

blobid11.png
Talinisu katse, Inglismaal
blobid12.png
Boori omastamine erinevates kasvufaasides, Hanninghof

YaraVita BORTRAC

YaraVita-Bortrac.jpg

YaraVita GRAMITREL

YaraVita toodete eelised