Nisu – taimetoitainete õige kogus ja allikas


Vajalike toiteelementide kogus sõltub mitmetest teguritest:

  • Kultuuri saagikusest
  • Ootustest saagi kvaliteedile
  • Mulla viljakusest ehk toiteelementide kättesaadavusest mullast
  • Mullastiku tüübist
  • Viljavaheldusest
  • Koristusjääkide käitlemisest


Mikroelementide puhul peab leheväetis olema formulatsioonis, mis tagaks toitainete optimaalse omastamise ilma, et taimede lehed saaks kahjustada. Leheväetiste puhul on oluline ka kasutamine paagisegus, mistõttu on vastavad teadmised erinevate toodete kokkusobivusest olulised (loe lähemalt Yara TankmixIT-st).

Viimaseks kriitiliseks momendiks taimede väetamisel on kindlustada, et väetamiseks kasutatakse parimat võimalikku tehnoloogiat. Parima väetamistulemuse annavad kõrge kvaliteediga väetised, mille graanulid on ühesuurused, sama tiheduse ning formulatsiooniga, sest nii on väetamine ühtlane ja iga taim saab õiges koguses väetist. YaraMila suure ühtlikkusega liitväetistes sisaldab iga graanul või prill õiget toitainete kogust, samas kui seguväetiste puhul võib tulemus juba ainuüksi külvipildis varieeruda.

Ka lämmastikväetamine on soovitatav teha uusimat tehnoloogia abil – Yara N-Sensor mõõdab sensoriga lehemassi, määrates selles sisalduva lämmastikutaseme erinevust taimede tegelikust vajadusest lämmastiku järele.

Millised omadused nisu iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot nisu, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.