Nisu toitainete vajadus

Iga kultuur vajab kasvamiseks ja arenemiseks 13. toiteelementi. Väetamisplaan peab keskenduma kõikide toitainete tasakaalustatud andmisele, nii on tagatud taimede optimaalne kasv. See ei tähenda, et väetama peaks kõigi 13. toiteelemendiga, vaid oluline on analüüsida, millised neist toiteelementidest on saaki limiteerivateks teguriteks.

Barrel

Eelnevat on lihtne mõista nn. tünnilaua joonise abil, kust on selgelt näha, et mistahes toitaine puudus on saaki limiteerivaks teguriks. Seetõttu tuleb hoolitseda selle eest, et taimele oleksid kättesaadavad kõik toiteelemendid. Üks võimalus hinnangu andmiseks on arvestada saagiga eemaldatavate toitainete kogust ja tagada, et eemaldatavad toiteelemendid saaksid tootmistsüklis kindlasti põllule tagasi antud. Allolev tabel on siin üheks võimalikuks juhiseks, kuid täpsema tulemuse annab kindlasti koristatud taimematerjali laboratoorne analüüs.

 Makrotoiteelementide omastamine talinisul

  Toitainete eemaldamine      kg/t koristatud saagi kohta, 100% kuivaines
  Nisu (suvi- ja tali)  N P Mg  S 
   Ainult terad  23  5,7 1,4  2,3 
   Terad + põhk  28  5,2  18 2,6  3,2 
  Duruminisu          
    Ainult terad 26  5,7   1,4 2,3 
    Terad + põhk 30 5,2  18   2,6  3,1

Millised omadused nisu iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot nisu, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.