Nisu kasv ja areng

Nisutaim läbib oma arengus külvist koristuseni kolm suuremat arenguetappi, mida saab kirjeldada alljärgnevalt:

Algareng

Algareng saab alguse seemnekülviga ning lõpeb kõrsumise alguses. Selle perioodi jooksul arenevad nisul saaki kandvad produktiivvõrsed, puhmik ning põhijuurestik. Perioodi lõpuks on arenenud saagi aluseks olevad komponendid (viljapeade arv m2-l, pähikute arv viljapeas). Kasvukiirus sõltub keskkonnast, jahedate ilmade korral on see aeglasem. Suvinisu puhul on algarengu periood kiire, sest päevad on valged ning temperatuurid tõusevad.

Pikkuskasv

Pikkuskasvu periood saab alguse esimese kõrresõlme nähtavaleilmumisest ja lõpeb õitsemise algusega. Tegemist on taime kriitilise kasvuperioodiga, mil moodustub saagikust toetav lehestik, sügavamad juured, arenevad viljaalgmed ning kõrred saavutavad oma pikkuse. Lehestik saavutab nüüd oma kogumassi ning on võimeline kasutama 95% fotosünteesiks sobivast kiirgusest (PAR). Kasv on väga kiire ja päevane toitainete vajadus mullast suur, mistõttu võib seda kasvuetappi nimetada ka tippkasvu perioodiks.

Saagi moodustumine

Saagi moodustumise etapp algab õitsemisega ja lõpeb terade täitumise ning küpsemisega. Sel perioodil saab arvutada saaki määravaid kriitilisi komponente, nt terade arvu /m2 -l ja terade kaalu. Säilitada tuleb roheline lipuleht ning selle piisav lämmastikusisaldus, sest see aitab kaasa kuni 70%-le süsivesikute moodustumisele terades.

Pikkuskasv  
        Algareng - ca. 6 kuud Pikkuskasv
ca. 2 kuud
Saagi moodustumine
ca. 2 kuud    
Kasvu-
faas
                       Valmimine
                    Terade täitumine
              Viljapea teke Õitsemine  
              Kuivaine kogumine kõrde    
       Võrsumine Pikkuskasv      
Lehtede areng                 
Juurte kasv                 
 BBCH 00 10     21   30 31 37-39 61    92
 Aeg Sep Okt Nov Det Jaan Veeb Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug

 

Nisu kasvufaasid

Nisu kasvuperioode saab detailsemalt kirjeldada erinevate tuntud numbriskaalade abil. Enamasti kasutatakse neist kolme – Zadoki, Feekes`i ja Hauni skaalat, milledest Zadok on sisendite kasutamisjuhistes enimkasutatav. Allpoolt leiate Zadok`i skaala kirjelduse.

       
BBCH Kasvufaasi
kirjeldus
 BBCH Kasvufaasi
kirjeldus
 BBCH Kasvufaasi
kirjeldus
BBCH  Kasvufaasi
kirjeldus
LEHE ARENG  KÕRSUMINE         
10 Esimene leht sinkast väljunud 30 Pea asub kõrvalvõrsest vähemalt 1 cm kaugusel.        
11  Esimene leht lahti rullunud 31           
13  Kolm lehte
avanenud
32           
15  Viis lehte
avanenud
33           
19  Üheksa ja enam lehte avanenud 37           
VÕRSUMINE 39           
20  Vaid peavõrse nähta VILJATUPE FAAS          
21  Peavõrse ja 1 kõrvalvõrse 41          
23  Peavõrse ja 3 kõrvalvõrset 43          
25  Peavõrse ja 5 kõrvalvõrset 45          
29  Peavõrse ning 9 ja enam kõrvalvõrset 47          
               

Millised omadused nisu iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot nisu, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.