Nisu tootmine maailmas

Maailma teraviljakaubanduses on nisu põhiliseks toodanguks. Sellest saadav saak on igal aastal umbes 650-685 miljonit tonni, millest 654-660 miljoit tonni läheb tarbimisse ning 160-190 tonni iga-aastaseks varuks.

  Aasta
  2008/2009 2009/2010 2010/2011
Tootmine (mil. t) 683,9 685,7 655,4
Tarbimine (mil. t) 645,7 656,1 658,7
Lõppturul (mil. t) 159,9 188,8 185,4

 

Maailma suurim nisutootja on Hiina umbes 130 miljoni tonniga aastas, talle järgneb India (90 milj. tonni) ning USA ja Venemaa, mõlemad ca 60 miljoni tonnise aastatoodanguga.

Kontinentide lõikes varieerub nisu saagikus väga palju. Põhja- ja Kesk-Euroopa parasvöötme kliima soodustab kõrgete saakide saamist, samas ekstreemsemate kliimatingimustega (nt põuastes ja külmades) piirkondades seavad temperatuurid saagile piirid. Nisu keskmine saagikus kõigub 9,86 t/ha-lt Iirimaal 0,31 t/ha-ni Venetsueelas (Bolivari vabariik). Nisu saagirekord püstitati Uus-Meremaal märtsis 2010 ning selleks oli 15,65 t/ha. Hetkel on suurimaks mureks paljudes riikides saavutatud saagi ülempiir, samas kui maailma toiduga kindlustatus ning varustatus on tänu kasvavale rahvaarvule tõsiseks väljakutseks.

Millised omadused nisu iseloomustavad?

Siit leiad üldist infot nisu, selle toitainete vajaduse, väetamise ning tootmise kohta.