YaraVita Brassitrel Bio

Kuigi nime järgi võib tunduda, et tegemist on lihtsalt YaraVita Brassitrel Pro asendustootega, siis tegelikult ei ole see nii. YaraVita Brassitrel Bio on täiesti uus toode, mis täiendab Yara leheväetiste perekonda ning täiustab rapsi leheväetiste programmi.

Nende kahe toote erinevus ei peitu mitte toitainete sisalduses, kuigi esmapilgul tundub neid Brassitrel Bio’s olevat isegi vähem kui Yara Vita Brassitrel Pro’s, vaid toote formulatsioonis ja sellest tingitud iseärasustes. Nimelt on Brassitrel Pro formulatsioon suspensioonkontsentraat, kuid Brassitrel Bio on vesilahusel põhinev leheväetis. Seega on Brassitrel Bio paagisegude tegemisel tunduvalt paindlikum segupartner ning sobib ka neile põllumeestele, kes ei eelista suspensioonkontsentraate.

Brassitrel Pro kasutamisest oleme rääkinud ka siin >>


Formulatsioonide erinevusest on tingitud ka toitainete vabanemise aeg - suspensioonkontsentraadist omastab taim toitaineid pikema aja jooksul (kuni 30 päeva ja enam), sõltuvalt ilmastikust ja niiskusest. Iga kord kui lehtedele satub piisavalt niiskust, muutub taime jaoks väike kogus toitaineid kättesaadavaks. Vesilahusest on aga toitained kättesaadavad korraga suuremates kogustes ja lühema perioodi jooksul (10-14 päeva). Sellest lähtuvalt sobib Brassitrel Bio kasutamiseks kevadel soojade ilmade saabudes, kui algab aktiivne kasv, sest just siis toimub rapsi ülikiire, võiks öelda, et isegi plahvatuslik kasv.

Kasutamist võib ühildada nii herbitsiidide, kasvuregulaatorite või insektitsiidide pritsimisega, sõltuvalt iga põllu, piirkonna ja kevade iseärasusest. Kulunormiks 2,0-3,0 l/ha. Brassitrel Bio kasutamisele võiks 10-14 päeva pärast järgneda Brassitrel Pro ring, kulunormiga 2,0 l/ha, et esmase suurema toitainete vajaduse rahuldamise järel tagada rapsile ka pikaajaline toitainete allikas. Juhul kui Yara Megalab™ leheanalüüsid näitavad suurt toitainete puudust, võib Brassitrel Bio’d kasutada veel ka vahetult enne õitsemist kulunormiga 3,0 l/ha. Sama lahendust saab kasutada ka rapsi õlisisalduse suurendamiseks.
Vahetult enne õitsemist pritsimiseks sobib veelgi paremini YaraVita Thiotrac normiga 4,0-5,0 l/ha, mis on näidanud nii Euroopa kui Eesti katsetes märgatavat saagi ning õlisuse juurdekasvu.

Loe veel rapsikasvatusest ning tutvu väetamisprogrammidega >>

Tasub meeles hoida ka seda, et rapsi võtmeelementideks peale lämmastiku, kaaliumi ja väävli on veel ka magneesium, mangaan, boor ja molübdeen, mida sisaldavad nii Brassitrel Bio kui Brassitrel Pro tooted. Eestis tehtud Yara Megalab™ leheanalüüsid on viimase 3 aasta jooksul näidanud rapsil 90% molübdeenipuudust kogu hooaja jooksul. Selle vähendamiseks võib mõlemale tootele paagisegusse juurde lisada 0,2 l/ha YaraVita Molytrac'i. Juhul kui tegemist on mangaanivaeste muldadega või kui leheanalüüsid näitavad elemendipuudust, siis võib lisada veel ka 0,3 l/ha YaraVita Mantrac Pro’d. Talirapsi sügiseseks pritsimiseks sobib paremini pigem Brassitrel Pro, kulunormiga 1,0-1,5 l/ha, sest talvitumisele vastu minev taim ei vaja toitaineid korraga, vaid pigem pikema aja jooksul. YaraVita leheväetised pakuvad parimat valikut rapsi kasvatamiseks.

Biotryg icon blue.png

BIOTRYGTM mõiste koosneb kahest osast - "Bio", mis tähistab biostimulantide platvormi, taime looduslikke protsesse ja elu, ning "tryygr", mis tuleb vanaskandinaavia keelest, tähistades usaldust, ustavust ning on seotud ka inglisekeelse sõnaga trigger (päästik, valla päästma), mis tähistab tehnoloogia mõju taimedele.

Merevetikast Ascophyllum nodosum pärit bioaktiivsed komponendid on lisatud Brassitrel Bio leheväetisele, et leevendada abiootiliste stressitingimuste (nt põud, madalad temperatuurid) mõju ja parandada toitainete omastamise võimet kiiretel ja kriitilistel kasvuperioodidel, et paraneksid nii õitsemine kui kõtrade areng ning seeläbi saak ja selle kvaliteet. 

BrassitrelBio

YaraVita Brassitrel Bio mõju rapsile - katse Yara Pocklintoni laboris


2020. aasta maikuus viidi Inglismaal Yara Pocklintoni laboris läbi katse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas Brassitrel Bio mõjutab rapsitaimede kasvu. 

Katse ülesehitus: 

  • 4 rapsitaime seemet külvati pestud jõeliivaga istutuspottidesse ning kasvatati kasvuhoones kontrollitud tingimustes temperatuuril 20°C / 18 °C (päev / öö) ja suhtelise õhuniiskusega 75–80%.
  • Idandamise perioodil kasutati 10 päeva jooksul ainult deioniseeritud vett. Seejärel kasteti taimi toitainelahusega, mis sisaldas optimaalseid toitaineid, kuid vähendati Ca- ja Mg-sisaldust (vastavalt 50% optimaalsest varustusest) ning B, Mn ja Mo ei lisatud.
  • Kui taimedel oli täielikult väljaarenenud 4 lehte (35 päeva pärast külvi), pihustati ühe katsevariandi lehestikku YaraVita Brassitrel Bio'ga kulunormiga 4,0 l/ha kalibreeritud pihustuskambris, vee kulunorm 200 l/ha.
  • Taimi pildistati 40 päeva vältel pärast töötlemist intervalliga üks pilt tunnis, et näha, kuidas ilmnevad erinevused võrsete ja õite arengus töödeldud ning kontrollvariandi taimede vahel.
  • Katse lõpus mõõdeti võrdluseks võrsete ja õite kuivkaalud ning analüüsiti elementide sisaldust rapsiõites.

Megalab analüüsi tulemused (elementide sisaldus rapsiõites):

BrassitrelBio_timelaps_Megalab_results.png


Miks kasutada Yara Megalabi? >>