16 august, 2021

YaraVita leheväetiste kasutamine sügisel

Talirapsi külvid peaksid hetkel olema lõpusirgel ning ka taliteraviljade külvamiseni on jäänud loetud päevad, seega oleks mõistlik panna „vaim valmis“ ka sügisesteks leheväetiste pritsimiseks, tagamaks tugev ja hästi juurdunud taimik, et kultuurtaimed saaksid võimalikult tugevalt talvitumisel vastu minna.

Sõltuvalt põllumehe sügise taimekaitseprogrammist on tavaliselt sügisesi pritsimisi võimalik ühildada, teostades korraga näiteks kasvureguleerimine (või umbrohutõrje) ja leheväetamine, mis aitab kokku hoida aega ja kulusid. YaraVita leheväetised, mis sobivad sügisel kasutamiseks on: GRAMITREL, BRASSITREL PRO, STARPHOS CMZ, KOMBIPHOS, BORTRAC ja MANCOZIN

emvNsT9I.jpeg

Juurestiku sügisesele arengule on mõistlik kaasa aidata. Väga efektiivsed tooted selleks on YaraVita KOMBIPHOS ja YaraVita STARPHOS CMZ. Võrreldes teiste lehtede kaudu pritsitavate fosfortoodetega, on neis toodetes sisalduv ortofosforhape taimede poolt kergesti ja kiiresti omastatav ning ülimalt efektiivne. YaraVita STARPHOS CMZ sobib kasutamiseks just teraviljadel ning YaraVita KOMBIPHOS sobib hästi talirapsile, aidates sügisesel kasutamisel kasvatada tugevamat ja suuremat juurestikku. Tänu tugevamale juurestikule paraneb ka teiste toiteelementide omastamine mullapangast.

YaraVita STARPHOS CMZ sisaldab lisaks fosforile ka vaske (Cu), mangaani (Mn) ja tsinki (Zn), mis kõik on teraviljadele võtmeelemendid. Kasutusaeg teraviljadel on alates kahe lehe faasist (BBCH 12), aga mida rohkem on taimedel lehti ja lehepinda, seda suurema koguse efektiivset fosforit taimed lehtede kaudu omastavad. Kulunorm sügisel on 2,0-3,0 l/ha ning STARPHOS’i võib kasutada niikaua, kuni ilmad lubavad, ehk sinnamaani, kus ilmateade lubab taimedele veel vähemalt kaks nädalat aktiivset kasvu.

YaraVita KOMBIPHOS sisaldab lisaks fosforile ka kaaliumit (K), magneesiumit (Mg), mangaani (Mn) ja tsinki (Zn). Toote kasutusaeg talirapsil on samuti alates kahe lehe faasist (BBCH 12). Kehtib sama reegel, mis teraviljadelgi - mida rohkem on rapsil lehepinda, seda suurema koguse fosforit taimed lehe kaudu omastavad. Kulunorm sügisel 2,0-3,0 l/ha. KOMBIPHOS’i võib ka segada sügisel kasutatava booriga – näiteks YaraVita BORTRAC’iga. Siis aga järgida reeglit, et KOMBIPHOS’i ja BORTRAC’i suhe peaks olema vähemalt 3:1’le – näiteks 3,0 l/ha KOMBIPHOS’i + 1,0 l/ha BORTRAC’i. Samuti jälgida pritsesegu pH taset, mis võiks jääda alla 4,5 ja kõrgema pH tasemega, ehk aluselistes segudes võivad tekkida segamisel probleemid. Suspensioon toodetega, nagu BRASSITREL PRO’ga, soovitame pigem mitte segada (kuigi seda on tehtud), sest praktikas võivad pritsi filtrid ummistuda.

Talirapsi leheväetamine

Lisaks laialdaselt teada olevale rapsi võtmeelemendile boorile (B), vajab raps heaks algarenguks ja heaks talvekindluse saavutamiseks ka magneesiumi (Mg), mangaani (Mn), molübdeeni (Mo). Boori oleks oluline anda rapsile juba koos põhiväetisega mullakaudselt, kuid kuna boor on mullast kergemini leostuv ning pole taimedele alati kättesaadav (näiteks madalad temperatuurid või kui põldu on eelnevalt lubjatud), siis on oluline kasutada rapsi väetamisel ka efektiivseid boori sisaldavaid leheväetisi. Parim toode rapsile sügisel on YaraVita BRASSITREL PRO, mis sisaldab lisaks eelpool nimetatud toiteelemenditele (Mg, Mn ja Mo) lisaks veel ka lämmastikku (N), kaltsiumi (Ca) ja boori (B). Kaltsium aitab tugevdada taime rakuseinu ning koos booriga teeb need elastsemaks, ehk väheneb varte lõhenemise oht. BRASSITREL PRO formulatsioon on suspensioonkontsentraat, seega on tagatud taimede pikemaajaline toitainetega varustatus. Sobib kasutada alates kahe lehe faasist (BBCH 12), kuid praktikas ja parim aeg esimeseks pritsimiseks on alates 3-6 pärislehe faasist, ehk ajal mil kasutatakse ka kasvuregulaatorit. Kulunorm eraldi pritsimisel 2,0-3,0 l/ha, kuid toodet on sobilik kasutada ka paagisegus koos booriga. Kulunormid sellisel juhul: YaraVita BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + YaraVita BORTRAC 1,5 l/ha. YaraVita BORTRAC’i lisamine pritsesegusse aitab vältida sügisese booripuuduse teket, eriti varem külvatud ja intensiivse kasvuga taimede puhul.

DSC_4682.JPG

Taliteraviljade leheväetamine

Kolmel viimasel aastal oleme Eestist saatnud Yara Megalab’i üle tuhandeviiesaja taimelehe proovi. Analüüside tulemused näitavad, et taimelehtetes oli madal või väga madal tase vasel (Cu), tsingil (Zn) ja booril (B). Lisaks on tihti hakanud silma ka magneesiumi (Mg) ja mangaani (Mn) puudused.

Teraviljade lehtede kaudu pritsimiseks on Yara valikus samuti olemas kultuuripõhine toode - YaraVita GRAMITREL. Tegemist on suspensioonkontsentraadiga, mis tagab pikaajalise mõju juba sügisesel pritsimisel ning aitab ennetada toitainete puuduseid ja varustab taimi mikroelementidega varajastes kasvufaasides, aidates taimedel seeläbi paremini ette valmistuda talveperioodiks. GRAMITREL sisaldab teraviljadele vajalikku lämmastikku (N), magneesiumi (Mg), mangaani (Mn), vaske (Cu) ja tsinki (Zn). Kulunorm sügisesel pritsimisel 1,0-1,5 l/ha alates kultuuri 2-4 lehe faasist (BBCH 12). Toode on paindlik segupartner paagisegude valmistamisel, aga kindluse mõttes tasub paagisegude sobivust (nii nagu ka teiste YaraVita toodete puhul) alati kontrollida internetist: www.tankmix.com või nutitelefoni rakendusest TankmixIT.

 

Marek Linnutaja
Juhataja
Yara Eesti