Taimekasvatuse süsiniku jalajälje vähendamine

Yara on veendunud, et maailma kasvavale rahvastikule toidu ja energia tagamiseks vajab jätkusuutlik põllumajandus mineraalväetisi, kuid põllumajandustootmise süsiniku jalajälg peab keskkonnamõjude vähendamiseks olema väike. Investeerides uude “parimasse olemasolevasse tehnoloogiasse”, mis süsiniku jalajälge miinimumtasemeni viib, on Yara tootmisüksused hinnatud üheks energiasäästlikeimaks maailmas.

Katalüüsitehnoloogia arendamise ja rakendamise abil on Yara oma lämmastikutehastes vähendanud N2O heitgaase koguni 90%. See omakorda vähendab nitraatlämmastike tootmises tekkivat süsiniku jalajälge ligi 40%.

Nitraadipõhiste liitväetiste õige valiku ning kasutamisega suurendatakse lämmastikväetamise efektiivsust ja seetõttu on kadu väiksem ka taimekasvatajate jaoks, sest väetist leostub ja lendub vähem ning see toob kaasa 10-30%-lise süsiniku kokkuhoiu.

Seetõttu, valides Yara madalama süsiniku jalajäljega lämmastikväetised, vastavalt kasvatatavale kultuurile, saab väetusprogrammi süsinikdioksiidi heitkogust tõhusalt poole võrra vähendada.