Vee efektiivsem kasutamine

Terve, kiiresti kasvav kultuurtaim, mida on väetatud kõikide vajalike toitainetega, kasutab efektiivsemalt ka vett, mis omakorda tõstab saagikust. Yara väetamissoovitused, mis on leitavad ka meie kodulehelt, aitavad taimekasvatajal taimede jõudsa kasvu ning suurenenud saakide abil vett efektiivsemalt kasutada, sest taimed omastavad vett paremini ning vähem läheb kaduma otsese aurustumise ning drenaaž kaudu.

Regulaarne väetamine stimuleerib taimede juurestiku arengut ning parandab vee omastamist mullast. Tasakaalustatud taimede väetamine suurendab lehestiku pinda maksimumini, tugev lehestik katab maapinda ja vähendab vee aurustumist mullast.

Kaaliumil (läbi osmootse funktsiooni) ning lämmastikul (sisemise hormoonregulatsiooni ja ksüleemi pH kaudu) on oluline roll efektiivse ja optimaalse CO2 ärakasutamisel ning vee aurumise reguleerimisel läbi õhulõhede.

Rakendades terviklikku, kultuurile kohandatud väetusprogrammi, on ühtlasi kindlustatud, et ühestki toitainest pole taimedel puudus ning saagikus tõuseb. Nii toodetakse iga mm sademete või kastmisvee kohta rohkem saaki.

Arvestades olemasolevat veevaru, on Yara veendunud, et veekasutuse efektiivsuse parandamine on väga oluline. 2,8 miljardit inimest elab piirkondades, kus vett pole piisavalt. Seetõttu on piiratud veevarude kasutamine parimal moel säästvas tamekasvatuses väga tähtis.