09 september, 2019

Tõmba taliviljadele tekk peale

Taliteraviljade külviaeg on käes ning talirapsid on jõudnud või hakkavad kohe jõudma sellesse kasvufaasi, kus on tarvis sügisest pikkuskasvu reguleerida, et kasvukuhikud välja ei veniks ja püsiksid võimalikult maadligi.

Lisaks talirapsi kasvureguleerimisele ning taliteraviljade sügisesele umbrohutõrjele, on sobilik ja vajalik kasutada ka leheväetisi, et tagada tugev ja hästi juurdunud taimik enne talveunne minekut. Vastavalt sügisesele taimekaitseprogrammile on üldjuhul võimalik ühildada sügisesi pritsimisi – teostades ühe korraga nii kasvureguleerimine (või umbrohutõrje) kui leheväetamine, aitab kokku hoida aega ja kulutusi.

Toiteelementide olulisus juurestiku arengu seisukohast

  • Lämmastik (N) – nitraatlämmastik kindlustab taliviljadele kiirema ja tugevama juurestiku arengu sügisel. Lisaks aitab nitraatlämmastik positiivse sünergia teel taimedel paremini omastada ka kaaliumit (K), magneesiumit (Mg) ja kaltsiumit (Ca).
  • Fosfor (P) – üks tähtsaimatest toiteelementidest juurestiku arengu jaoks. Tugev juurestik tagab terve ja tugeva taimiku, mis suudab stressiallikatele osutada tugevamat vastupanuvõimet. Lisaks juurestikule, mõjutab fosfor positiivselt taimede võrsumist ja terade arvu viljapeades.
  • Kaalium (K) – väga oluline roll taime ainevahetusprotsessides, reguleerides ja parandades näiteks veekasutust taimedes. Lisaks on kaalium võtmeelemendiks suhkrute moodustumisel taimelehtedes, parandades seeläbi taimede külma- ja talvekindlust.
  • Magneesium (Mg) – suurendab taimede võrsumisvõimet, külmakindlust ja stressitaluvust. Lisaks aitab taimedel mullast paremini omastada fosforit, mis omakorda on väga oluline juurestiku arengule.
  • Mangaan (Mn) – soodustab juurte kasvu ja nende tugevust, parandab võrsumisvõimet ja talvekindlust. Mangaanipuudus võib avalduda eelkõige kergematel ja vähetihendatud muldadel.
  • Tsink (Zn) – parandab taimede algarengut ja võrsumisvõimet, samuti lämmastiku, fosfori ja kaaliumi omastamist. Taimed on tugevamad ja külmakindlamad.
  • Boor (B) – väga oluline mikroelement rapsile, mille puudusel võib juurestiku areng ja kultuuri tärkamine olla pärsitud. Katsed on näidanud, et kui mullas on booripuudus, siis rapsi külvieelsel või külviaegsel booriga väetamisel on saadud kuni 21% enamsaaki.

Millele suunata sügisel tähelepanu?

Kõige olulisem on sügisel tugeva juurestiku areng – tugev juurestik kindlustab tugeva ja hästiarenenud taimiku. Tugeva juurestiku saamiseks on oluline kasutada õiget mullaharimisetehnoloogiat (vastavalt tingimustele), õiget külviaega (et jääks piisavalt aega juurestiku arenguks), kvaliteetset ja puhitud seemet ning kasutada kvaliteetset ja tasakaalustatud NPK(S) väetist (kvaliteetne fosfor ja Yara P-Extend, lisaks ammooniumlämmastikule ka nitraatlämmastik).

Juurestiku kasvule ja arengule on võimalik kaasa aidata ka leheväetisi kasutades. Väga efektiivne toode selleks on YaraVita KOMBIPHOS, mille fosfori allikaks ortofosforhape (H3PO4). Võrreldes teiste lehekaudsete fosfori toodetega, milles kasutatakse fosfiitses vormis fosforit, on KOMBIPHOS’is sisalduv ortofosforhape vägaefektiivne, kiiresti ja kergesti omastatav taimede lehekaudsel väetamisel (joonis 1).

Joonis 1. YaraVita fosforit sisaldav toode võrreldes pritsimata (kontroll) ja fosfiitsel kujul fosforit sisaldava tootega.
Joonis 1. YaraVita fosforit sisaldav toode võrreldes pritsimata (kontroll) ja fosfiitsel kujul fosforit sisaldava tootega.

YaraVita KOMBIPHOS aitab sügisesel kasutamisel kasvatada tugevamat ja suuremat juurestikku (pilt 1 ja pilt 2), tänu millele paraneb ka teiste toiteelementide omastamine mullast.

Lisaks fosforile sisaldab YaraVita KOMBIPHOS kaaliumi, magneesiumi, mangaani ja tsinki. Toote kasutusaeg taliteraviljadel ja talirapsil alates kahe lehe faasist (BBCH 12), kulunorm sügisel 2,0 – 3,0 l/ha. Mida rohkem on lehti ja lehepinda, seda suurema koguse efektiivset fosforit taimed lehe kaudu omastavad. Võib segada booriga (YaraVita BORTRAC) talirapsil. Suspensioonidega (BRASSITREL PRO ja GRAMITREL) mitte segada. Näiteks YaraVita GRAMITREL’iga segamine on iseenesest lubatud (www.tankmix.com) , kuid on olnud juhtumeid, kus peale mitut paagitäit pritsimist võivad praktikas siiski filtrid ummistuda.


Pilt 1. YaraVita KOMBIPHOS’ i positiivne mõju talirapsi juurestiku arengule, Tartumaa, 2018 oktoober.

TALIRAPSILE LISAKS

Lisaks võtmeelemendile, milleks on boor, vajab raps heaks algarenguks ja heaks talvekindluse saavutamiseks ka magneesiumi, mangaani, molübdeeni. Boori on oluline anda rapsile juba koos põhiväetisega mullakaudselt, kuid kuna boor on mullast kergesti leostuv ning pole alati taimedele kättesaadav (näiteks madalad temperatuurid või kui on põldu eelnevalt lubjatud), siis on oluline kasutada rapsi väetamisel ka efektiivseid boori sisaldavaid leheväetisi.

Selleks on välja arendatud ning parimaid tulemusi lõppsaagikuse näol andnud spetsiaalne suspensioontoode rapsile – YaraVita BRASSITREL PRO, mis sisaldab lisaks eelpool nimetatud toiteelemenditele (Mg, Mn ja Mo) ka lämmastikku, kaltsiumi ja boori. Kaltsium aitab tugevdada taime rakuseinu ning koos booriga teeb need rohkem elastsemaks, väheneb varrelõhede oht. Sobilik kasutadaalates kahe lehe faasist, kuid praktikas ja parim aeg esimeseks pritsimiseks on alates 3-4 (5-6) pärislehe faasist ehk ajal, mil kasutatakse ka kasvuregulaatorit. Kulunorm soolotootena kasutamisel 2,0-3,0 l/ha, kuid on sobilik kasutada ka koos booriga, kulunormid vastavalt YaraVita BRASSITREL PRO 1,5 l/ha + YaraVita BORTRAC 1,5 l/ha. YaraVita BORTRAC’i lisamine aitab vältida booripuuduse teket sügisel, eriti varakult külvatud ja intensiivse kasvuga taimede puhul. Kuna BRASSITREL PRO on formuleeritud suspensioonkontsentraat, siis on ülapool soovitatud paagisegu puhul tagatud ka taimede pikemaajalisem toitainetega varustatus.


Pilt 2.
YaraVita KOMBIPHOS’i mõju talinisu juurestikule.

TALITERAVILJADELE LISAKS

Sel hooajal, 2019 kevad-suvi, oleme teinud suurel hulgal taimelehe proove Inglismaal asuvas Yara Pocklington’i laboris. Terve hooaja vältel oli taimelehtetes madal või väga madal tase vase (Cu), tsingi (Zn) ja boori (B) osas. Lisaks hakkasid silma magneesium (Mg) ja mangaan (Mn), mille puudustunnuseid oli hooajal kergem likvideerida ka hilisemates kasvufaasides ning mille puudustunnuseid kokkuvõtteks oli veidi vähem.

Nii nagu rapsi puhul, on Yara’l olemas spetsiaaltoode ka teraviljadele – YaraVita GRAMITREL. Tegemist on formuleeritud ja kvaliteetse suspensioonkontsentraadiga, mis tagab pikaajalise mõju juba sügisesel pritsimisel. Sisaldab teraviljadele vajalikku lämmastikku, magneesiumi, mangaani, vaske ja tsinki. Aitab ennetada toitainete puudustunnuseid ning varustab taimi mikroelementidega varajastes kasvufaasides, aidates seeläbi taimedel end paremini ette valmistada talveperioodiks. Kulunorm sügisesel pritsimisel 1,0 - 1,5 l/ha alates kultuuri 2-lehe faasist (BBCH 12), mida rohkem lehepinda, seda parem ja efektiivsem katvus. Toode on paindlik segupartner paagisegude valmistamisel, kuid kindluse mõttes kontrolli paagisegude sobivust alati: www.tankmix.com või nutitelefoni rakenduses TankmixIT.

Aitame koos YaraVita toodetega taliviljadele teki peale tõmmata, et nad oleksid terved, tugevad ja hoitud juba sügisel.

Mikk Tagel 
Yara Eesti väetamisekspert