YaraVita Starphos CMZ

YaraVita’de perekonda lisandunud uus toode Starphos CMZ on mõeldud esmaseks kasutamiseks just teraviljadel – talinisul ja odral sügiseseks kasutamiseks ning suviviljadel esimeses tärkamisjärgses kasutamisringis juurestiku tugevdamiseks.

YaraVita Starphos CMZ sisaldab toote nime lõpus olevate tähtede järgi: vaske (Cu), mangaani (Mn) ja tsinki (Zn), mis kõik on teraviljade jaoks võtmeelemendid. Starphos CMZ baasiks on aga fosfor (P) - P2O5 200 g/l kohta, mis on mõeldud taimede kasvu algfaasis juurestiku tugevdamiseks. Kuna Starphos CMZ´il on fosforit ligi kaks korda vähem kui YaraVita Kombiphos´il, siis on soovitatav kasutada seda just sügisel, kui mulla temperatuurid on kõrgemad võrreldes kevadega, mil päike pole veel mullapinda piisavalt soojendada jõudnud. Veelkord Kombiphis'iga võrreldes, on Starphos CMZ'i tsingisisaldus kolm korda suurem, aidates kaasa talvitumisele juurestiku tugevdamise näol. Kevadiseks kasutamiseks sobib paremini Kombiphos. Starphos sobib kasutamiseks suviviljadel, kui muld on jõudnud juba natukene soojeneda, andes kultuurile esimesed vajalikud mikrotoitained kui ka "süsti" juurestiku arenguks.

Yaravita Kombiphos´i kohta saad lisaks lugeda ka siit >>


Tootel on vesilahuseline formulatsioon, mis tähendab seda, et kasutades kulunormi 2,0-3,0 l/ha, saavad taimed kiiresti vajalikud toitained kätte. Starphos’is sisalduv fosfor on taimedele energiaallikaks, nii nagu energiajook inimestele. Kuna teraviljad vajavad ühe võtmeelemendina ka magneesiumit, siis soovitame pritseprogrammis kasutada lisaks veel YaraTera KRISTA MAG’i, kulunormiga 10-20 kg/ha, mis sisaldab rohkesti taimedele lehtede kaudu omastavat magneesiumit. Kuna YaraTera tooted on mõeldud esmajoones kastmissüsteemides kasutamiseks, siis tähendab see, et toode on 100%-lise vees lahustuvusega, ülima puhtusega ning tagavad taimede poolt parima võimalike toitainete omastatavuse.

YaraVita Starphos’i võib kasutada lisaks teraviljadele veel ka tali- ja suvirapsil, kartulil, rohumaadel kõrrelistel, maisil, porgandil, peakapsal, brüsseli kapsal, lillkapsal ning brokkolil.

Tutvu erinevate väetamisprogrammidega siin >>

Suspensioon versus vesilahus

YaraVita vesilahuselised tooted on selged ja vabalt voolavas formulatsioonis, kõik toiteelemendid on eelnevalt lahustatud ning taimedele koheselt ja kiiresti kättesaadavad.

YaraVita suspensioonid on kontsentreeritud, läbipaistmatud ja voolavad vedelikud, mis töölahusesse valades lahustuvad kergesti. Suspensioonformulatsioonid on Yara poolt spetsiaalselt välja töötatud selleks, et tootes sisalduvad toiteelemendid vabaneksid lisaks kiirele toimele ka pikema perioodi vältel (minimaalselt 2 nädalat). Lisaks on siin arvesse võetud erinevate kultuuride toitainete vajadusi erinevates kasvufaasides (taimed vajavad toitaineid varakult, kuid lisaks ka pikema perioodi vältel). Suspensioonkontsentraadid sisaldavad erinevates suuruses osakesi, mis otseselt mõjutab toote efektiivsust – väiksemad osakesed on kiiresti taimede poolt omastatavad, samas suuremad osakesed vabanevad igapäevaselt ning kindlustavad toote mõju pikaajalisuse ja toidavad taime pikema perioodi vältel.

StarphosCMZ

Maapinnal kasvav taim peegeldab, kui hästi juurestik on arenenud

Iga kultuuri kasvatamise juures on esmaseks prioriteediks hea juurestiku areng. Puhtimise peamiseks eesmärgiks on kaitsta taimi erinevate haiguste eest, et oleks tagatud põllu ühtlane tärkamine, parem juurdumine ning seeläbi elujõulisem taimik. 

Lisaainete kasutamine puhtimisel annab taimedele juurekava algarenguks vajalikud toiteelemendid, tänu millele on taim vastupidavam näiteks jahedale kevadele või põuasele kasvuperioodile. 

Mikroelementidest ühed olulisemad teraviljade jaoks on just Starphos CMZ'is sisalduvad vask, mangaan ja tsink. 
Vask soodustab taimedes ligniini teket, mis parandab teravilja seisukindlust, aitab suurendada terade arvu pähikus ning parandab kvaliteedinäitajaid. Mangaan soodustab võrsumist, on abiks klorofülli, aminohapete ja valkude sünteesimisel. Samuti aktiveerib erinevaid ainevahetusprotsesse, misläbi parandab teiste toitainete omastamist. Tsink on oluline näiteks auksiinide tootmisel, mis stimuleerib juurte ja võrsete arengut. 

Meie lõunanaabrid lätlased rajasid 2020. aasta sügisel katsed, milles on puhises kasutatud Starphos CMZ'i kulunormiga 3,0 l/t. Sügisene areng on olnud paljulubav. Jääme ootama ja vaatama, mis juhtub katsetega pärast lumevaiba sulamist uue hooaja jooksul. Allpool olevad pildid on tehtud Lätis 25. septembril 2020, põllumajandusettevõttes zs "Bangas".