YaraVita Safe K

Toote nimest võib välja lugeda, et YaraVita Safe K sisaldab suures koguses kaaliumit, mis on oluline element taimede arengu ning vastupanuvõime suurendamise jaoks. Tihti esineb kaaliumi puudust muldades, kus on madal pH tase.

YaraVita Safe K on suure kaaliumi kontsentratsiooniga vesilahuse formulatsioonis leheväetis, ennetamaks ja kõrvaldamaks kaaliumi puudust nii teraviljadel, rapsil kui ka mitmetel teistel kultuuridel. Vesilahuse formulatsioon aitab kiirel taimekasvu perioodil tagada taimedele elemendi kuure ja suures kontsentratsioonis kättesaadavuse. Tootes sisalduv lämmastik aitab aktiviseerida fotosünteesi ning seeläbi aktiveerub teiste toitainete omastamine. Sisaldab rapsile ja teraviljadele olulist elementi: 411 g/l kaaliumit (500 g/l K₂O). Safe K ei sisalda kloriide ega nitraate, mistõttu on toode sobilik väga paljudele kultuuridele, aidates tõsta nende saagikust. Kaalium vastutab taimes veevarustuse eest, aidates taimedel paremini areneda ning suurendab taime vastupidavust erinevatele stressi ilmingutele nagu põud või külm ilm. Lisaks aitab kaalium taimedel haigustele paremini vastu panna.

Kaaliumi puudust esineb tihti muldades, kus on madal mulla pH tase, aga ka muldades, kus on näiteks kõrge magneesiumi sisaldus, sest kaaliumi ja magneesiumi elementide vahel on vastastikune mõju. Ka liivmullad, põuad, suured vihmasajud ning rasked savimullad võivad olla probleemsed, ehk kaaliumi kättesaadavus võib olla madalam. Väga madala savisisaldusega kerged mullad ning liivmullad soodustavad kaaliumi leostumis. Eriti tugevate vihmasadude korral. Katsetes suure liivasisadusega muldadel ja suurte sademete tingimustes ilmnes, et 45-50% põllule antud kaaliumist võib liikuda raimede juurte ulatusest välja. Enam kui 200-st kirjalikust raportist kaaliumi tähtsuse kohta tuleneb, et kultuuri piisav kaaliumi tase tõstab taimede haiguskindlust kuni 70%.

Raps on kultuur, mis tarbib paljusid toitaineid, sealhulgas väga suurtes kogustes kaaliumi, kuna taimel on palju biomassi. Seetõttu ei piisa ainult mulla kaudu väetamisest, vaid taimedele tuleb anda toitaineid ka lehtede kaudu ning seda eriti 4. lehe faasist kuni õitsemiseni. Ka talinisu ja eriti rohumaad tarbivad kasvuks palju kaaliumit.

Fertilization_timing_1.png

Makrotoiteelementide omastamine talinisul

  Toitainete eemaldamine      kg/t koristatud saagi kohta, 100% kuivaines
  Nisu (suvi- ja tali)  N P Mg  S 
   Ainult terad  23  5,7 1,4  2,3 
   Terad + põhk  28  5,2  18 2,6  3,2 
  Duruminisu          
    Ainult terad 26  5,7   1,4 2,3 
    Terad + põhk 30 5,2  18   2,6  3,1

 

YaraVita Safe K leheväetist kasutatakse juhtudel, kui mullas on kaaliumisisaldus madal või väga madal või kuivades tingimustest (näiteks põua ohu korral). Teraviljadel kasutada kulunormi 2,0-5,0 l/ha võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme tuvastamiseni (BBCH 31-32). Rapsil kasutada kevadel 4.-6. lehe faasis normiga 2,0-5,0 l/ha. Kui mullas ja lehtedes on suur kaaliumi puudus või ka põua ohu korral, korrata pritsimist 7-14 päevaste intervallidega.

YaraVita Safe K on hea segupartner, mistõttu saab pritsimisi ühildada teiste taimekaitsetöödega, kuid kindluse mõttes kontrolli paagisegude sobivust alati Yara Tankmix andmebaasi abil veebi või mobiilirakenduse vahendusel.

 

Mida näitavad möödunud aasta leheanalüüside tulemused?

Pocklintoni poole saadeti 2021. aastal Eestist kokku peaaegu 400 leheproovi. Oleme selle tulemusega meie piirkonnas üks usinamaid analüüsiteenuse kasutajaid, mis näitab, et Eesti põllumajandustootjad on teadmistejanulised, uudishimulikud ja edukatele tulemustele orienteeritud. 

Leheanalüüsid näitavad, et meil toimub väga korralik väetamine kõikide baaselementide suhtes. Erandiks võib välja tuua kaaliumi, mida kippus lehtedes natukene vajaka jääma. Probleemiks on ka lehtedes molübdeen, tsink, vask ja boor, mis on madalad või väga madalad üle 50% juhtudest.

YaraVita Safe K on kaaliumipuuduse leevendamiseks (või puuduse mitteesinemisel selle ennetamiseks) väga sobilik toode.

Megalab-leaf-2021.png

Yara MegalabTM, Pocklinton, UK, 2021