Kampaanias osalevad tooted


YaraVita Universal Bio on loodud spetsiaalselt ohutuks, regulaarsete intervallidega kasutamiseks kogu kasvuperioodi jooksul. Toode sisaldab tasakaalustatud kujul taimedele vajalikke toitained (NPK + mikroelemendid). Universal Bio kasutamine annab taimedele kasvuperioodil väikese lisasüsti NPK'sid koos sõnumiga: "Hakka aktiivsemalt kasvama ning otsi lisaks ka mullast toitaineid." Lisaks sisaldab Universal Bio bioaktiivseid aineid (merevetika ekstrakt Ascophyllum nododosum) ning on kasutatud Yara BIOTRYGTM tehnoloogiat. Bioaktiivsed ained aitavad taimedel taluda paremini stressitingimusi (põud, liigniiskus, kuumus, külm) ja suurendab toitainete omastamise efektiivsust. Sobib väga hästi paagisegudesse erinevate taimekaitsevahendite- ja leheväetistega. 

YaraVita Bortrac on sobiv toode booripuuduse ennetamiseks ja ravimiseks. 2019. aastal tehtud Megalab analüüsidest joonistus välja, et enamikel analüüsitud talinisu põldudel oli kõige kriitilisemaks defitsiitseks elemendiks boor. Boor mõjutab terade täituvust. Lisaks oli booripuudus 2019. aastal ka talirapsi puhul ning seda terve hooaja vältel. Vihmase ja külma ilmaga ei pruugi taimed mullast vajalikul hulgal toitaineid kätte saada, isegi kui need on seal olemas. Bortrac on väga hästi formuleeritud, hea voolavusega ja efektiivne toode. Teistest booritoodetest erineb YaraVita Bortrac seetõttu, et tema omastamine taimede poolt on olnud oluliselt parem. 2019. aasta sügisesed Megalab leheanalüüsid talirapsil näitasid väga head tooteefektiivsust Bortrac'i kasutamisel - peale pritsimist oli boorisisaldus taimelehtedes tunduvalt kõrgem ja seda pikema perioodi vältel. Õige aeg boori kasutamiseks teraviljadel oleks alates kõrsumise algusest, aga parima tulemuse on andnud kasutamine lipulehe faasis, sest nii annab see parima effekti teravilja kvaliteedile - mahukaalule. 

YaraVita Thiotrac sisaldab väävlit ja lämmastikku, et tagada vajalik N:S suhe. Hea lahendus lehekaudseks väävliga täiendväetamiseks, eriti juhul kui mullast on toitainete omastamine pärsitud (toitainete puudujääk, niiskuse puudus, liigsed sademed ja leostumine, jms). Tõstab teraviljade ja rapsi saagikust ning parandab saagi kvaliteeti. Nisul kasutamine piimküpsuse alguses tõstab märgatavalt proteiinisisaldust terades. Kasutades rapsil enne õitsemist, paraneb saagikus (Soome katseandmete põhjal keskmiselt 8-10%) ja õlisisaldus seemnetes. Juhul, kui kasutada Thiotrac'i vahetult ennem õitsemist, mõjutab see rapsi kõtrade pikkust, kui aga pärast õitsemise lõppu, siis seemnete suurust ning õlisisaldust. Toode on vesilahuseline formulatsioon ning väga hästi segatav erinevate taimekaitsevahendite- ja leheväetistega. 

 

Registreerima   Kampaanialehele