Kampaaniainfo


 

 • Kampaaniaperiood: 01. märts - 31. mai 2020
 • Kingituse saamiseks peab Klient soetama eelmises punktis nimetatud kampaaniaperioodi ajavahemikus YaraVita kampaaniatooteid kogumahus vähemalt 1000 liitrit, kas kombineerides kampaanias olevaid tooteid või ühe kampaaniatoote näol. Arvesse lähevad Yara Eesti ametlike edasimüüjate juures sooritatud ostud. 
 • Kampaaniatoodete alla kuuluvad YaraVita Universal Bio, YaraVita Bortrac ja YaraVita Thiotrac.
 • Kampaania auhinnaks on isikuvahendite komplekt, kuhu kuuluvad silmade ja hingamisteede kaitseks mõeldud täismask (3M, seeria 6800) koos filtritega (A2 - orgaanilised aurud) ja käte kaitsmiseks kemikaalikindlad kindad (Camatril KCL 730, EN374). Komplekti väärtus ca 130 €. Komplekti kriteeriumid vastavad enamikele Eestis kasutusel olevatele taimekaitsevahenditele ja leheväetistele esitatud isikukaitse nõuetele.
  NB! Juhime tähelepanu, et nahakaudse mürgistuse vältimiseks peavad kõik kehaosad olema kaetud, seega soovitame kasutada ka vastavat kaitseriietust ja jalanõusid.
 • Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata rahas.
 • Yara ei vastuta auhinna defektide eest, kuid vajadusel aitab lahendada tekkida võivaid probleeme.
 • Kampaanias osalevad Yara edasimüüjad Eestis: Baltic Agro AS, Scandagra Eesti AS, Põllumeeste ühistu KEVILI.
 • Yaral on õigus ostukoguste õigsust kontrollida edasimüüjate kaudu.
 • Kampaania auhinna kättesaamiseks peab Klient korrektse infoga täitma Yara kodulehel asuva ankeedi või edastama vastava info meili teel: kajari.virnhoff@yara.com
 • Kampaanias osalevad kõik Kliendid, kes on vastava info edastanud hiljemalt 31. mai 2020
 • Peale kampaania ankeedi kättesaamist kinnitab Yara esindaja Kliendile kampaanias osalemise. Kinnituse mitte saamise korral palume Kliendil ühendust võtta Yara esindajaga. 
 • Kampaaniaperioodi järel ja tähtaegade ületamisel tekkivaid pretensioone ei arvestata.
 • Kampaaniaauhinna kättetoimetamine lepitakse kokku personaalselt.
 • Kampaaniatingimustega nõustudes annab Klient Yarale loa enda esitatud sidevahendite kaudu teavituste saatmiseks.
 • Yara Eesti OÜ jätab endale õiguse teha kampaanias muudatusi ilma ette teatamata.

 

Registreerima   Kampaanialehele