18 juuli, 2018

Suvinisu saagi tõstmisel on abiks YaraVita Thiotrac

Sel aastal on loodus põllupidajatega jälle trikke teinud ning saaginumbrid väga suurte rekorditeni ei küündi. Siiski tasuks nendest põldudest, mis on lootustandvamad, välja pigistada maksimum.

Kuna suvinisud on lõpetanud või hakkavad lõpetama õitsemist, siis on veel võimalus terade suuruse ja kvaliteedi tõstmiseks. Seda soovitame käesoleval hooajal teha eelkõige nendel põldudel, kus on potentsiaali saada hea saak ja toidunisu kvaliteet.  Soovitame kasutada leheväetist YaraVita Thiotrac kulunormiga 3,0 – 4,0 l/ha. Lubatud kasutusaeg kuni piimküpsuse lõpuni!

YaraVita Thiotrac on väga kõrge kontsentratsiooniga vedelas vormis leheväetis, mis sisaldab 100% lahustuvat ja taimedele omastatavat väävlit. YaraVita Thiotrac 300 sisaldab lisaks ka lämmastikku, et tagada vajalikus vahekorras N:S suhe. Omastamine taimede poolt on kiirem kui teiste vedel- ja pulberväetistega, sest viimaste puhul peab väävel läbima enne oksüdatsiooniprotsessi ja muutub alles siis taimedele kättesaadavaks. Väävel on võtmetoiteelemendiks valkude moodustumisel ning õlikultuuride puhul ka õli sünteesil. Leheväetamine YaraVita Thiotraciga suurendab kultuuri saagikust ja saagi kvaliteeti.

Kontrolli toote saadavust meie edasimüüjate juurest.

Pildil suvinisu põld Lõuna-Eestis 13. juulil 2018, mis on juba kõrsumise alguses pritsitud YaraVita KombiPhos’iga 2,0 l/ha ning ootab nüüd YaraVita Thiotrac’i.