Yara N-Tester BT

N-Tester BT on käeshoitav tööriist, mis aitab kasvavate taimede mõõtmise abil kiiresti ja lihtsalt nende lämmastikuvajadust välja selgitada. See omakorda annab tulemuseks kiired ja täpsed soovitused, mille abil hooajal tehtavaid väetamisi korrigeerida. Soovitused on põllu spetsiifilised, see suurendab kasumlikkust ning viib väetamise keskkonnamõju miinimumini.

Küsi abi taimelt!

Toitainete sisaldus taimes paneb paika väetamise ajastamise ning N-Tester™ abil saab taimede lämmastikuvajadust otse põllul lihtsalt, kiiresti ja turvaliselt määrata. Lämmastikuvajadus pole kunagi ühesugune ja võib aastate või põldude lõikes suuresti erineda. 

Jaotatud lämmastikväetamisega on võimalik N-väetamist vastavalt taimede tegelikult vajadusele, aasta ning põllu spetsiifiliselt paremini optimeerida. N-Tester™ mõõtmised annavad väärtuslikku infot toitainete olemasolu kohta taimes. Teraviljade puhul aitab see kõrsumise ja pea loomise vahelisel perioodil optimaalset lämmastikväetise kogust arvutada.

N-Tester™ kasutamine kindlustab teile majandusliku edu.

N-Tester™ eeliste väljaselgitamiseks lämmastikväetamise korrigeerimisel on tehtud arvukaid põldkatseid. Teraviljade lämmastikväetamisel õige normiga võib olla märkimisväärne mõju saagile ja terade kvaliteedile. Katsed on näidanud, et N-Tester™ kasutamisel on võimalik terade proteiinisisaldust oluliselt tõsta. Kui tagada kokkuostjate nõuetele vastav terade proteiinisisaldus, on sel omakorda oluline mõju teraviljakasvatuse tulukusele.

Kuidas N-Tester™ töötab?

N-Tester™ mõõdab taimelehe klorofüllisisaldust, millega omakorda on seotud lämmastikusisaldus taimes. Mõõtmispunktiks peab olema taime noorima väljaarenenud lehe laba. W-kujuliselt liikudes tehakse põllu erinevates osades 30 mõõtmist, mille põhjal saadakse tulemuseks keskmine näitaja. Viimane annab indikatsiooni, kui palju lämmastikku taimed tegelikult vajavad. Selline väetamisvajaduse määramine on võimalik vaid juhul, kui taimedel pole ühegi teise toitaine puudust.

N-Tester™ mõõtmised on tihedalt seotud põllukultuuri liigi ning sordiga, viimaste arvestamiseks on vajalik N-Tester™ kalibreerimine. Abi saamiseks kalibreerimisel küsige nõu Yara kohalikult agronoomilt, kes jagab ka mõõtmistulemustele vastavaid väetamissoovitusi.

Katsed Prantsusmaal

  • Enam kui 240 põldkatset teraviljadega
  • Proteiinisisalduse tõus 0,3%
  • 120 kg/ha võrra suurem saak
  • Saagilisa tõstis brutokasumit üle 18 €/ha (tööde kulu on maha arvatud)

Väetamine N-Tester™ mõõtmiste põhjal võrreldes arvutusliku keskmise väetusnormiga, Prantsumaa

Yara N-Sensor™ ja N-Tester™ ametlik esindaja ja müüja


Agricon GmbH
Meit Jürgens (täppisviljeluse nõustaja Eestis)
Tel. +372 525 3431
meit.jurgens@agricon-baltic.com

Mine kodulehele