Ohutus

Et põllumajandustootjad tunneksid end Yara tooteid kasutades heades kätes ja turvaliselt, võtab Yara vastutuse väetise eest alates tootmisest kuni optimaalsete kasutussoovituste väljatöötamiseni.

Garantii kehtib kõigile Yara valikus olevatele toodetele. 

Tehasest põlluni

Yara on siiani ainus väetisetootja, kes võtab vastutuse kogu ahela eest alates väetise tootmisest kuni väetamissoovituste ja erinevate tööriistade ning rakendusteni. Eesmärk on veenduda, Yara poolt pakutav tagaks põllumajandustootjale optimaalse kasumlikkuse koos parimate võimalike keskkonnakaalutlustega.  

Sertifitseeritud tooted

Sertifitseerimine tähendab seda, et Yara tootmine järgib kindlaid protseduure ja protsesse, et kogu toodang vastaks tarbija nõuetele ning ootustele. Sertifikaat kehtib kõigile Yara tehastele ning toodang vastab standarditele ISO 9001 ja ISO 14001

Ohutu käitlemine

"Safe by Choice" on üks Yara strateegiatest õnnetustevaba töökeskkonna poole, kuid see mõtteviis laieneb igasse tegevusvaldkonda. Ohutuse mõte on mõelda samm kaugemale enne kui midagi valesti läheb. Yara arendab ja kontrollib pidevalt toodete ladustamise ning käitlemisega seotud nõuandeid. Heaks näiteks on Yara suurkoti avamise nuga, mis võimaldab raskeid väetisekotte avada ohutumalt ja distansilt, mitte nende all seistes või asetades oma kätt koti ja külviku serva vahele. Ohutuse järgimine on oluline igaühe jaoks, sest vaid nii väheneb õnnetuste risk, samuti säilib toote kvaliteet. 

Leia Yara nõuanne igale ohutust puudutavale küsimusele

Yara toodab kõrge kvaliteediga väetisi, kasutades selleks erinevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktide ja Yara ettevõttesiseste tehniliste standarditega, mis tagab, et fookuses on toodete ja protsesside ohutus ning parimaid teadaolevaid tehnikaid kasutades kaitstakse nii inimesi kui keskkonda.