Kvaliteet

Yara garantii üks põhipunkte on kvaliteet, mis on läbivaks märksõnaks kõikides Yara tööetappides. Yara soov on tagada põllumajandustootjale parem kasumlikkus läbi korralikult läbi mõeldud ja toimiva väetise. Seetõttu on kõiki graanulväetiseid testitud kasutamiseks kuni 36 meetrise töölaiuse korral.

Yara_banner_YaraBela_1.jpg

Garantii on kehtiv kõigile Yara graanulväetiste valikus olevatele toodetele. 

Ühtlane ja tugev väetisegraanul tagab võrdse jaotumise põllul. Optimaalne variatsioonikoefitsent väetise laotamisel on alla 10% ehk siis kui taimed on saanud 10% ulatuses vähem või rohkem toitaineid, mõjutab see juba saaki ja selle kvaliteeti, kuid mitte nii olulisel määral kui suuremad variantsioonikoefitsendid. Tugev graanul peab paremini vastu mehaanilisele survele, tänu millele väetis ei lagune ega tolma töötlemisel - ka see on väetisekülvil väga oluline faktor. Yara garanteerib oma väetiste ühtlase laotamise juhul, kui väetisekülvikutel kasutatakse õigeid seadeid/häälestust.

Kvaliteetne väetis saab alguse tootmisest, kus kasutatakse hoolikalt valitud tooraineid, tehnoloogiaid ja teostatakse vajalikul hulgal testimisi ning monitoorimist. Sealjuures pole väetise kvaliteedi juures vähem tähtsad tegurid selle hilisem käitlemine ja ladustamine. 

Ole väetamisproff

VAATA MEIE NÕUANDEID: Need lood näitavad sulle miks ja kuidas õige väetise valimine ja toitainete ühtlane jaotamine end ära tasuvad. Siin on meie nõuanded, kuidas kaitsta oma põllule tehtud investeeringut ja samal ajal ka keskkonda: