Keskkond

Keskkond on oluline igas tegevusvaldkonnas, nii ka Yara tegemistes, kus erilise tähelepanu all on energiatõhusus ja süsiniku jalajälje vähendamine. Lisaks sellele veel seadmed ja rakendused, mis aitavad kaasa efektiivsemale väetiste kasutamisele ja roheline väetiste tootmine, mis on kindlasti lähituleviku märksõna.

Garantii on kehtiv kõigile Yara valikus olevatele toodetele. 

Süsiniku jalajälg

Täpsem arusaam väetiste tekitatud süsiniku jalajäljest annab põllumajandussektorile võimaluse teha paremaid otsuseid, et minimeerida põllumajandustootmise mõju kliimale. Üheks Yara panuseks on süsiniku jalajälje deklaratsioon, mis kehtib kõigile Euroopas toodetavatele Yara väetistele. 

Deklaratsioon dokumenteerib Yara edusamme kasvuhoonegaaside tootmise vähendamisel. Tänu väljatöötatud katalüsaatoritehnoloogiale on Yara suutnud nitraatväetiste tootmisest tingitud dilämmastikoksiidi N2O (naerugaas) heitkoguseid oluliselt vähendada (kuni 90%). Nii on kogu tootmise süsiniku jalajälg vähenenud juba kuni 40%. 

Oma toodete süsiniku jalajälje suuruse arvutamisel arvestab Yara kõiki aspekte - tooraine tootmisest kuni valmis toote ladustamiseni. Järgitav arvutamise standardmetoodika on välja töötatud Euroopa Väetisetootjate Assotsiatsiooni poolt ja seda kontrollib regulaarselt sõltumatu kolmas osapool, DNV GL. 

Kui väetis jõuab lõpptarbija juurde, on see juba iga kasutaja enda teha, et süsiniku jalajälg väheneks tänu parimate põllumajandustavade järgimisele. Selleks pakub Yara omalt poolt tuge erinevate tööriistade ja rakendustega, mille abil paremini hinnata taimete toitainete vajadust. 

Raskmetallid

Teine valdkond väetiste puhul, millest keskkonnasaaste seisukohast räägitakse, on raskmetallid. Eriti on fookuses kaadmium (Cd). Eesti turul olevate YaraMila toodete (NPK väetised) kaadmiumi tase on 45 korda madalam kui Euroopa Liidu poolt lubatud piirväärtus ehk siis keskmiselt ainult 3 mg Cd/kg fosfori kohta, mis teeb sellest ühe puhtaima fosfori maailmas. Kõiki NS ja NK väetiseid võib lugeda kaadmiumivabadeks. 

Lääne-Euroopa ainus fosfaadikaevandus asub Soomes Siilinjärvis, mida on õnnestunud külastada nii mõnelgi Eesti põllumehel. 😊

Soovid tutvuda süsiniku jalajälje deklaratsiooniga?

Siin on viimane versioon toodete ja nende tootmiskohtade süsiniku jalajälje kohta (inglise keeles).

Yara seadmed, rakendused ja äpid

Oma teadmiste jagamiseks on Yara loonud palju tööriistu ja rakendusi, mis aitavad saaki ja selle kvaliteeti optimeerida.