Maa on meie lastelt ja lastelastelt laentud ressurss. See mõte ilmestab järjest enam meie tänapäeva mõttemaailma ja tegutsemistrende. Igas valdkonnas muutuvad nõudmised üha karmimaks, sest meie ressursid muutuvad limiteeritumaks. Nii on see ka põllumajanduses, eriti kliima ja keskkonna seisukohast vaadatuna. Põllule sobivat väetist valides pole enam ainsateks teguriteks toote kvaliteet ja tarnekindlus. Nende kõrvale võrdsesse positsiooni on tõusnud ka mõju keskkonnale - õhu ja vee saastatuse vähendamine, tootmise efektiivsus ning toodete päritolu ja jälgitavus. 

Seetõttu on Yara toodetel olemas garantii, mis aitab ka põllumajandustootjal teha paremaid valikuid nii keskkonna kui kasumlikkuse seisukohast. 

Mida Yara 4 punkti garantii tähendab?

Yara garantii kehtib kõigile Yara Premium tooterühma kuuluvatele YaraMila, YaraBela, YaraLiva, YaraTera ja YaraVita toodetele ja hõlmab endas kvaliteeti, toodete sisu, keskkonnahoidu ja ohutust. Garantii tagab selle, et põllumajandussaaduste tootmine vastaks üha kasvavatele nõuetele nii toidu tootmises kui põllumajandussektoris üldiselt, seda nii täna kui tulevikus.

1. Kvaliteet - ühtlane jaotumine ka 36 m töölaiusel

Üks põhipunktidest on tagada tootjale tootmise efektiivsus, kasutades selleks parimaid võimalikke vahendeid. Kvaliteetset väetist, millel on ühtlane ja tugev graanul ning õige toitainete jaotus, saab ühtlaselt laotada ka suurte töölaiuste puhul. Hea kvaliteet tähendab lisaks ühtlasele jaotumisele ka paremat efektiivsust ajakasutuses ja vähem käitlemisprobleeme. Võrdselt jaotunud väetis tagab taimedele vajalike toitainete olemasolu, suurendades nii kasumlikkust ja piirates üleliigse lämmastiku kadu loodusesse. 

Rohkem väetamise kvaliteedist...

2. Sisaldus - õige toitainete vahekord igas graanulis

Yara väetiseid kasutades võid olla alati kindel, et iga graanul sisaldab õigeid toitaineid just taimele vajalikus koguses. Yara testib, jälgib ja kontrollib pidevalt väetiste sisu ja kaalu nii tootmisel kui pakkimisel. Yara valikus on kompleksväetised, et kindlustada vajalike toitainete olemasolu igas graanulis. Nii tagatakse põllu lõikes ühtlane toitainete jaotumine. Jätkuva arendustöö eesmärgiks on pakkuda sobivaid lahendusi kõikidele kultuuridele erinevates kasvu- ja klimaatilistes tingimustes. Yara garanteerib selle, et ”Mis on kirjas koti peal, on ka kotis sees!”

Rohkem toitainete sisaldusest...

3. Keskkond - kõige puhtamad ja tõhusamad tootmistehnoloogiad

Yara tegeleb teadus- ja arendustegevusega, et töötada välja lahendusi, kuidas vähendada süsiniku jalajälge põllumajanduses. Pidevalt täiendatavad täppisviljeluse lahendused aitavad vähendada põhjavee reostumist. 
Kas teadsid, et Baltikumi turul olevates Yara väetistes on kaadmiumi (Cd) sisaldus keskmiselt ainult 3 mg Cd/kg fosfori kohta, mida on kordades vähem kui Vene väetistes. Yara garanteerib Eesti põllumehele ühe puhtaima fosfori maailmas. 

Rohkem keskkonnast...

4. Ohutus - väetiste ohutu käitlemine ja hoiustamine

Yara on ainus väetisetootja, kelle spetsiaalne tootehaldusprogramm tagab väetise väärtusahelas igale etapile piisava tähelepanu - alates tootearendusest, toormaterjalide sisseostust ja kogu tootmisprotsessist kuni toote tarnimiseni lõpptarbija juurde. Eesmärgiks on veenduda, et kõik tooted, soovitused, seadmed ja rakendused tagaksid põllumajandustootjale kasumlikkuse ja säästaksid keskkonda. Yara garanteerib põllumehele oma väetiste kvaliteedi ja vastutab selle eest, kui midagi ei peaks sellele kvaliteedile vastama.

Rohkem ohutusest...