Ära arva, vaid tea!

 

Yara Megalab 2020. aasta leheanalüüsid

Koostöös meie heade partneritega Baltic Agro AS, Scandagra Eesti AS ja Põllumeeste ühistu KEVILI, pakume kõikidele Eesti taimekasvatajatele kiiret ja operatiivset leheanalüüside teostamise võimalust. Lehtede koeanalüüs on põllumehele hea abivahend, mis annab tagasisidet kultuuri toitainesisalduse kohta konkreetsel ajahetkel ning aitab langetada otsust lisaväetamise aktuaalsuse kohta, ehk siis teha otsus puudushaiguse ennetamise või ravimise vajalikkuse kohta.