Korralik juurestik on talvitumise alus.

 

Kas tead, kui palju taimede juuri on selle pinna all, mille peal me igapäevaselt kõnnime?

 

  • Talinisu juurestik 1 m2 pindalal võib ulatuda isegi 13-15 km pikkuseks.
  • Ühe tonni nisu saagi saamiseks on vajalik 2,1 km juuri 1 m2 kohta.
  • Talinisu juurestik on vee ja toitainete kättesaamiseks võimeline liikuma ka 2 m sügavusele.
  • Talirapsi juurestik mullas võib olla sama pikk, kui kõrge on taime maapealne osa õitsemise ajal, olles võimeline kasvama 90-190 cm pikkuseks (sõltuvalt mullatüübist, -tekstuurist, -niiskusest ja -temperatuurist ning mulla pH-st).
  • Talirapsi juurestik on tärkamisjärgselt võimeline kasvama 2 cm päevas, kui mullastruktuur on sobiv ning mullas on piisavalt niiskust.

Varsti on saabumas taliviljade külviaeg ning kindlasti on õhus küsimus, kuidas saavutada sügisel tugev taliviljade taimik, et see oleks vastupidav eesootavatele talvekülmadele?

Yara pakub Eesti põllumehele lahendusi nii agronoomiliste teadmiste, kui kõrgekvaliteediliste väetiste näol.

land-ahoy
land-ahoy

Korralikult arenenud ja tugev juurestik on tugeva ja suure saagipotentsiaaliga taimiku esmane alus! Nii paraneb toitainete ja vee omastamine mullast juba sügisel ning jätkub kevadel peale talveperioodi. 

Kuidas me saame sellele kaasa aidata?

  • Lämmastik (N) – nitraatlämmastiku sisaldus NPK väetises kindlustab taliviljadele kiirema ja tugevama juurestiku arengu sügisel. Lisaks aitab nitraatlämmastik positiivse sünergia teel taimedel paremini omastada ka kaaliumit (K), magneesiumit (Mg) ja kaltsiumit (Ca).
  • Fosfor (P) – üks tähtsaimatest toiteelementidest juurestiku arengu jaoks. Lisaks juurestikule, mõjutab fosfor positiivselt taimede võrsumist ja terade arvu viljapeades.
  • Kaalium (K) – kaaliumil on väga oluline roll taime ainevahetusprotsessides, reguleerides ja parandades näiteks veekasutust taimedes. Lisaks on kaalium võtmeelemendiks suhkrute moodustumisel lehtedes, parandades seeläbi taimede külma- ja talvekindlust.
  • Magneesium (Mg) - suurendab taimede võrsumisvõimet, külmakindlust ja stressitaluvust. Lisaks aitab taimedel mullast paremini omastada fosforit, mis omakorda on väga oluline juurestiku arengule. 
  • Boor (B) - väga oluline mikroelement rapsile, mille puudusel võib juurestiku areng olla pärsitud. Katsed on näidanud, et kui mullas on booripuudus, siis rapsi külvieelsel või külviaegsel booriga väetamisel on saadud kuni 21% enamsaaki. 

maize-roots-hydroponic

Maisi juurestiku arengu võrdlus erinevate lämmastikuvormide puhul Yara Hanninghof'i katsekeskuses. Pildil vasakul nitraatlämmastik, paremal ammooniumlämmastik.